Lokalpolitik

Indre hulemand slippes løs

15.10. forsøger Venstrekandidat til regionsrådet - Marian Geller, Ø. Hassing - at affyre en bredside mod amtsborgmester Orla Hav

s politiske håndelag og indsigt. Sidst var det Kristian Andersen, der stod for spredehaglene, men han kunne ikke svare på de konkrete spørgsmål, jeg stillede ham i relation til et indlæg. Geller mener, at Orla Hav skal afsættes med "et gyldent håndtryk" ved valget, idet han ikke som amtsborgmester har været tilstrækkelig positivt stemt for de nye strukturændringer med bl.a. nye kommuner og kommende regionsinddeling. Vi er mange vælgere, der mener at Orla Hav bruger den sunde fornuft og giver udtryk for sin overbevisning. De unge "Venstre-løvers" mund løber ikke her over med det, der sikkert er deres og Venstres egentlige politik. Tænk på Eva Kjær Hansens tanker om værdien af ulighed blandt mennesker! Hvor er den sociale ansvarlighed? De hører den indre "hulemand" kalde! Venstre ved du, hvor du har: Altid så langt til højre som muligt! Lad os dog frem for alt vælge politikere, der ejer "tvivlens nådegave", og som tør sige sin mening, også når den går en regering imod. Kunne du ikke, Marian Geller, undersøge, hvor stor tilslutning reformerne helt reelt har inden for dit eget parti. Her har man da set stort på den politiske konsensus. Det har ikke været til debat med offentlighedens mulige indsigt! At nedlægge amterne er da virkelig at fralægge sig mulighederne for politisk indflydelse - det har den mere garvede del af Venstres bagland indset i årevis! I Sydvestvendsyssel er der hetz mod en venstrepolitiker (Karlo Jensen), som heller ikke er tilstrækkeligt begejstret. Fra de kanter kom 14.10. et Synspunkt fra Flemming Jansen (også V), der vil have, at "de folkevalgte efterfølgende administrerer deres mandat på en respektfuld måde og søger løsninger via brede politiske samarbejder". Det er netop det billede, så mange vælgere har af Orla Havs politiske virke gennem mange år. Ved sidste valg var han blandt de absolutte topscorere med personligt stemmetal. Jeg vil derfor opfordre både Marian Geller og denne Kristian Andersen til, at I fortæller, hvad I selv har at byde på. Men det er måske kun det, vi allerede har oplevet?