Kristendom

Indre Mission fortsætter i samme spor

SUNDBY:Sundby Missionshus var onsdag aften hjemsted for to IM-generalforsamlinger. For Indre Mission i Harring-Stagstrup berettede formanden, Svend Poulsen, Stagstrup, om årets arrangementer, herunder om de 12 møder i Harring Missionshus med gode talere fra nær og fjern samt om tilslutningen, som han betegnede som uforandret god. Så vi vil fortsætte i samme spor i år, sagde Svend Poulsen. Christian Steffensen, Stagstrup, og Svend Hummelshøj, Elsted, blev genvalgt til bestyrelsen. På den samtidige generalforsamling for Indre Mission i Sundby aflagde formanden, Jens Tandrup, beretning. Der havde været holdt 13 møder i missionshuset og ét på ældrecentret Vestergården. Alle med gode talere og tilslutning som sædvanlig. Selve missionshuset på Sundbyvej havde fået udskiftet de sydvendte vinduer. Til bestyrelsen var der genvalg af Hans Erik Mølgaard, Stagstrup, og af Frode Christensen som revisor. På det efterfølgende fællesmøde talte Egon Johansen, Hørdum, ud fra Lukas evg., kap. to, vers 41-52 om den 12-årige Jesus i templet i Jerusalem, hvor han førte bemærkelsesværdige samtaler med lærere og andre voksne for første gang. Jesus bar vore synder og blev korsfæstet for dem langfredag. Korset er djævelens værste fjende. Vi skal ikke være bekymrede, for Jesus har gjort det, der skal gøres, for at vi kan blive frelst.