Indretningen skaber ro

Forsøg i Brønderslev skal gøres landskendt.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Et busskur er med til at skabe en vis ro, og det benyttes til mangen snak. Foto: Carl Th. Poulsen

Ideen er at begrænse angst og uro, og det sker via design. På Brønderslev Psykiatriske Sygehus er skabt rammer, som skal få de indlagte til at føle ro. Det er første gang, dette forsøges i Danmark, og ideen er, at initiativet skal brede sig til resten af Danmark. Brønderslev-initiativet præsenteres i 2013 på en konference i National Videncenter for Demens på Rigshospitalet i København, hvor der er samlet behandlere inden for psykiatrien fra hele landet. Det er planen, at der skal være en workshop, hvor man kan høre nærmere om Brønderslev-initiativet. Oplevelse af tryghed Formålet med projektet er at udvikle indretningsideer, som styrker patienternes oplevelse af at være sikre og i gode hænder, samtidig med, at de får en oplevelse af at være sikre og i gode hænder, samtidig med, at rammerne imødekommer kravene til en moderne og effektiv psykiatrisk afdeling. Det er en gerontopsykiatrisk afdeling for ældre. De demente er over 65 år, mens personer med depression er over 75 år. Ny afdeling Afdelingen er helt ny, og den har 24 pladser. Halvdelen er besat, og til nytår vil 20 af de 24 pladser være besat. De sidste fire pladser bliver endnu ikke taget i brug. Den tidligere afdeling havde 12 pladser og var temmelig mørk. Nu er der lyse og venlige lokaler og fine faciliteter uden om. Det er Psykiatrien i Nordjylland, der har besluttet at gennemføre et projekt om indretning af en mikroafdeling for ældre psykiske patienter, der er særligt urolige og angste. - Ideen med projektet er at udvikle indretningsideer, der styrker patienternes oplevelse af at være sikre og i gode hænder, samtidig med, at rammerne imødekommer kravene til en moderne og psykiatrisk afdeling, fortæller konsulent Kirsten Gotfredsen fra Masterclass på Demensområdet, der har bistået omkring indretningen. Og hun har tilbragt en del timer i de gamle rammer, for at kunne bistå med råd og vejledning om de nye rammer. Kirsten Gotfredsen, der er sygeplejerske af uddannelse, har selv mange års erfaring inden for psykiatrien, men har nu eget konsulentfirma. Hun har tilbragt nogle timer i de gamle rammer, for at kunne danne sig et indtryk af disse, i forbindelse med udvikling af ideer til den nye afdeling. Smukke rum Ifølge Kirsten Gotfredsen er der lagt vægt på at skabe smukke rum, hvor farver på vægge, møbler, gardiner med mere er afbalanceret til en harmonisk enhed. - På væggene er der ophængt fotos af genkendelige motiver. Det er en færge, en mark med køer, en flot ejendom med mere, fortæller Kirsten Gotfredsen. - Det er alle motiver, som patienterne er stødt på, og derfor virker det "hjemligt". På tv-skærmen kører billeder, som patienten kender. Ikke uhyggelige film. Og der er dab-radioer, og det er typisk giro 413-musik, patienterne lytter til. - Det er beroligende for patienterne, bemærker behandlerne. Camouflerer døren Døren ud til den øvrige afdeling camoufleres, idet den males i samme farve som væggen. Det sker for at sikre sig, at urolige patienter bliver i afdelingen. Ifølge overlæge Bodil Gramkov kommer patienterne fra plejehjem og egne hjem. - Den gennemsnitlige indlæggelsestid her er cirka seks uger. I den periode sker typisk en udredning. - Mange gange forsøger vi at nedtrappe eller helt fjerne den medicin, de ældre får, og måske har svært ved at tåle. Patienterne har typisk både fysiske og psykiske lidelser, og på det fysiske område samarbejder vi med somatiske sygehusafdelinger. - Vi ser i behandlingen på det hele menneske. Man kan sige, at krop og sjæl hænger sammen, siger Bodil Gramkov. Mange patienter bliver utrygge, når der kommer uforståelige lyde og visuelle indtryk. Hvide kitler Afdelingen er nok den eneste på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, hvor personalet går i hvide kitler. - Det virker beroligende på patienterne, at personalet er i ens påklædning, mener afdelingssygeplejerske Lotte Lund Jakobsen. Der er 22 ansatte på afdelingen, og hver patient har sin egen kontaktperson. Der er pårørendegrupper, hvor de pårørende kan udveksle erfaringer. Brug for ro For at patienterne ikke generes af f.eks. telefonlyde, kan det nye telefonsystem sættes på lydløs med vibrator, så personalet får de nødvendige tegn, uden at det virker forstyrrende på patienterne. Som hvilestole er valgt øreklapstole, så patienterne generes mindst muligt udefra. For at minimere skyggerne, sender lamperne lyset opad. Og lyset kan programeres, så det følger det udendørs lys med hensyn til lysintensitet og farve. Da mange patienter ofte falder i søvn i dagligstuen, er der valgt en sofa med et godt, fast ryglæn, der kan give den nødvendige støtte og følelse af tryghed. I fællesrummet er der kun de nødvendige møbler, så der er plads til at gå frem og tilbage. Der er en solid gyngestol, hvor gyngebevægelsen kan give nogle patienter ro. Få møbler For at begrænse patienternes indtryk, rummer sengestuer kun en seng, bord og stol. Afdelingen er lukket, og der er en lukket gårdhave med blandt andet et busskur. - Et busskur er med til at skabe en vis ro, fortæller medarbejderne. Det kan blandt andet være samlingspunkt, hvor det er oplagt at begynde en snak patienterne imellem eller konversation mellem patient og personale. Patienterne kan nok komme uden for området, idet medarbejdere eller pårørende gerne må gå en tur med patienterne. Projektet med skærmningen er finansieret af Det Obelske Familiefond, Helsefonden og TrygFonden. Selve afdelingen er opført med penge fra staten og regionen.