Indrøm det

Når du åbner for vandhanen og tapper et dejligt glas vand, er der desværre en vis risiko for, at du ikke kun får rent grundvand i glasset – du kan også få den tvivlsomme fornøjelse af giftrester.

Anette Christiansen fra Landbrug & Fødevarer forsøgte for nyligt her i avisen at afdramatisere problemerne med sprøjtegift i vores drikkevand. Det gjorde hun med henvisning til GEUS’ seneste rapport om overvågning af vores grundvand. Man skal dog være en lidt af en optimist for at nå til hendes fortolkning af GEUS konklusioner, som desværre også er ganske anderledes og dystre. GEUS konkluderer nemlig, at der findes en stigende mængde sprøjtegift i vores grundvand. I 2008 var 40 pct. af overvågningsindtagene i vores grundvandsmagasiner forurenet med sprøjtegift – 11 pct. overskred grænseværdien for drikkevand. Samtidigt er et stigende antal drikkevandsboringer forurenet med sprøjtegift herunder med det mest anvendte gift glyphosat - også kendt som Round Up. Der er altså ikke kun tale om fortidens synder, men om den gift som bruges dagligt. I 2008 blev der således fundet gift i hver fjerde af de aktive drikkevandsboringer og GEUS forventer, at det vil stige. Det er derfor meget svært at genkende landbrugets rosenrøde billede. Tendensen er desværre, at vores drikkevand indeholder mere og mere sprøjtegift og at alt for mange boringer lukkes hvert år pga. sprøjtegift. Det ville klæde Fødevare & Landbrug at indrømme problemets alvor og årsag. Ellers får vi svært ved at vende den deprimerende udvikling i giftforbruget, som i 2008 var næsten dobbelt så højt som regeringens egne målsætninger. Først når landbruget kommer til den erkendelse, vil vi i fællesskab kunne sikre, at vi og vores børnebørn fortsat kan drikke klart og rent vand direkte fra den danske undergrund.