Indsamling til hal fortsætter

Informationsmøde i aften, hvor gruppen bag uddyber projektets stadie

Ole Jensen
Selve bebyggelsen vil indeholde en hal med en 20x40 meter bane, hvoraf en 1/3 kan afskærmes med en skillevæg.
Velgørenhed 8. maj 2007 06:00

NØRAGER: Planerne om at opføre en topmoderne Iglohal i Nørager by i tæt sammenhæng med Sortebakkehallen er nu kommet et stort skridt nærmere en realisering, efter at Rebild kommune og Lokale- og Anlægsfonden hver har givet tilsagn om 3,8 mio. i støtte. Men projektgruppen bag halplanerne mangler stadig at indsamle en del af de resterende 3,8 mio., og af samme grund er der i aften arrangeret et stort anlagt orienterings- og indsamlingsmøde i Sortebakkehallens cafeteria for alle interesserede borgere. Her vil Peter D. Christensen samt Vivi Møller fra projektgruppen give en orientering om projektets nuværende stadie. De vil også sørge for at nye frivillige indsamlere vil være godt orienteret og dermed klædt på inden de skal ud og stemme dørklokker på aftalte gader og veje, hvor borgerne endnu ikke har haft besøg under første indsamlingsrunde. - Der er dog stadig tale om en indsamling i Nørager og nærmeste omegn. Reelt har vores indsamling ligget stille i den periode, hvor vi har afventet den nødvendige og altafgørende støtteerklæring fra byrådet i Rebild Kommune med hensyn til en kommunal medfinansiering på 3,8 mio., pointerer Vivi Møller. Håb om to mio. totalt På nuværende tidspunkt har gruppen med hjælp af stor flok lokale frivillige allerede indsamlet 1,3 mio. i form af pengegaver og borgerlån. Projektgruppen håber dog at en genoptagelse af indsamlingen vil skabe mulighed for i hvert fald som minimum at komme op på et samlet beløb på to mio. Projektgruppen bygger denne formodning på at i den første indsamlingsrunde blev det bevist, at borgere i det gamle Nørager Kommune var meget velvillige til at bakke op om halprojektet i form af økonomiske tilsagn af forskellige størrelser og måder. - På samme tid skal vi også have en kontakt til nogle af de mange lokale erhvervsvirksomheder, der heller ikke fik besøg af en indsamler i første runde, tilføjer Vivi Møller. Anden indsamlingsrunde skal efter planen iværksættes efter mødet i aften i Sortebakkehallen og løbe frem til udgangen af uge 24 midt i juni måned. Hvornår der vil blive taget første spadestik til det store halprojekt afhænger ifølge projektgruppen af hvor hurtigt de nødvendige byggetilladelser fra Rebild Kommune falder på plads. - Men under alle omstændigheder håber og tror vi i gruppen det vil ske engang i løbet af i år, erklærer Vivi Møller.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...