Velgørenhed

Indsamling til Oxholm Mølles genopbygning

ØLAND:Der er nu taget initiativ til indsamling af midler til genopførelse af den nedbrændte Oxholm Mølle på Øland. Møllen var ganske vist forsikret for 2,9 millioner kroner, men er det nok til at genopbygge den 150 år gamle, fredede mølle? Det var spørgsmålet, der satte initiativet med indsamlingen i gang. Hvis det nu viser sig, at der ikke bliver brug for økonomiske midler, ud over det forsikringen dækker, vil de indsamlede penge blive brugt til Oxholm Mølle på anden vis. Her tænkes bl.a. på brand- og tyverisikring med alarmer, inventar til selve møllen, eller flere borde og bænke udenfor. En beboer på Øland nåede lige akkurat inden branden at få taget en del flotte billeder af møllen. De er sat til salg ved Øland Sparekasse, og overskuddet herfra går ubeskåret til Oxholm Mølles genopførelse. Tilskud til møllen kan indbetales på en særlig konto i Øland Sparekasse. Et andet godt forslag kommer fra en af håndværkerne i kommunen. Han foreslår, at hver håndværksmester i kommunen giver en arbejdsdag i forbindelse med med genopbygningen.