Velgørenhed

Indsamling tilDen Runde Pavillon

Politikere er positive for renoverings-projekt med indsamlede penge

BRØNDERSLEV:Meget tyder på, at Den Runde Pavillon iHedelund Rhododendronpark i Brønderslev måske alligevel sættes i stand, så den kan bruges på helårs-basis. Politikerne i Brønderslev Kommunes økonomiudvalg er positive over for, at der nu sættes en indsamling i gang for at skaffe penge til projektet. Det er Den Runde Pavillons Venner, der står bag indsamlingen. - Vi vil nu afvente situationen, og høre, hvor mange penge, pavillonens venner regner med at kunne samle ind, fortæller borgmester Jens Arne Hedegaard (V). Holdningen i økonomiudvalget er, at første etape - toiletter etableres som planlagt.Der er stort behov for toiletter i tilknytning til pavillonen. Børne- og kulturudvalget foreslår, at de penge, der er afsat på budgettet, bruges. Der er afsat 300.000 kr. på anlægsbudgettet for 2003 samt yderligere 25.000 kr. til drift samt 250.000 kr. på anlægsbudgettet for 2004. -Der er én mio. kr. til fritidsaktiviteter, som vi måske også kan anvende en del af, siger Jens Arne Hedegaard. Siden 2000 er der arbejdet på at renovere pavillonen. Både børne- og kulturudvalget samt teknik- og miljøudvalget har været involveret i sagen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde forslag til den fremtidige anvendelse og indhold, opstille anlægs- og driftsbudget samt vurdere tilskudsmuligheder. Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at pavillonen så vidt muligt skal kunne bruges hele året. Der er allerede skaffet en del penge.Spar Nord Fonden har bidraget med 250.000 kr. Men for at de kommer til udbetaling, skal det være det store projekt, der realiseres. Spar Nord Fonden vil ikke udbetale beløbet, hvis der kun bliver tale om at etablere toiletter. Teknisk Forvaltning har i øvrigt kigget på pavillonen, og det er nødvendigt, at der foretages visse udvendige vedligeholdelses-arbejder for at beskytte pavillonen mod yderligere nedbrydning. Beløbet hertil er opgjort til mellem 85.000 kr. og 90.000 kr. Det bemærkes dog, at overslaget er noget usikkert, idet omfanget ikke kan fastslægges, før man begynder at pille nogle brædder ned. Der er ikke taget stilling til indvendige arbejder samt installatrioner i pavillonen.