Indsats for at få et ordentligt sprog på skole

VOERSÅ:Stensnæsskolen iVoerså byder torsdag den 10. juni på et spændende foredrags- og debatmøde. Aftenens emne bliver ”Fucked up generationen”. Morten Albæk vil med et foredrag lægge op til debat om adfærden påStensnæsskolen i næste skoleår. Mødet er for både elevernes forældre og personalet i dagplejen, børnehaven, skolen og fritidsordningen. Morten Albæk, der som skoleelev selv var meget grænsesøgende, vil komme med sit bud på en fremtidig udvikling med en understregning af, at ”Generation fucked-up” i bund og grund handler om demokrati. Når han har besvaret spørgsmål efter sit foredrag, bliver der debat for både forældre til børnehavebørn og skolebørn om institutionernes indsats over for den sociale adfærd. I indbydelsen til mødet understreges det, at der på Stensnæsskolen fra starten af næste skoleår vil blive gjort en stor indsats for få et ordentligt sprog på skolen og for at få eleverne til at være socialt opmærksomme på andre end sig selv.