Børnepasning

Indsats mod giftjord klemt i reform

NORDJYLLAND:Ansvaret for jordforurening ligger efter kommunalreformen både hos de ny kommuner og hos regionen. Den opgavedeling gør, at sager om giftig jord ved børnehaver ikke bliver løst godt nok, vurderer regionsrådsmedlem Henrik Ringbæk Madsen (S). Han er formand for det regionsudvalg, der tager sig af jordforurening, og han mener, at den debat, der nu er opstået om risikoen for giftig jord ved børnehaver, udstiller en af uhensigtsmæssighederne ved kommunalreformen. I weekenden afslørede DR, at omkring 70 procent af de nye kommuner ikke har undersøgt, om deres daginstitutioner ligger på forurenet jord, der kan udgøre en fare for børnene. - Det er en svaghed, at flere myndigheder skal varetage den samme interesse. Efter min mening bør det være sådan, at regionen får et samlet ansvar på samme måde, som det gamle amt løste en overordnet opgave, siger Henrik Ringbæk Madsen. Vicekontorchef Kenn Bloch Mortensen, Region Nordjylland, oplyser, at regionen er langt fremme med planer om en indsats mod de kraftigere forureninger ved børneinstitutioner. Tema 1. sektion side 4