Indsats mod sociale bedragere

Medarbejder skal tjekke, at alle udbetalinger er i orden.

Hvis man ansætter et lyst hoved til at tjekke alle kommunale udbetalinger af sociale ydelser på tværs af forvaltninger og tilgængelige registre, vil vedkommende tjene sin løn hjem adskillige gange i løbet af et år. Det er erfaringerne fra andre kommuner, og det får nu Jammerbugt Kommune til at gakke hen og gøre ligeså. At sociale bedragere skal stoppes, har hele tiden været planen, men kommunen har ikke haft de nødvendige ressourcer. Det laves der om på nu, hvis økonomiudvalget ellers siger god for ideen i dag. Indsatsen skærpes markant, både for at holde loven, for at spare kommunale kroner og af hensyn til den almindelige retsbevidsthed. Sort arbejde og fiktiv adresse De typiske sager om socialt bedrageri handler om borgere, der får kontanthjælp eller sygedagpenge af kommunen samtidig med at de får dagpenge, eller sager om fiktiv adresse, hvor et par reelt bor sammen, men opgiver to forskellige folkeregisteradresser og derfor uretmæssigt får udbetalt sociale ydelser. Alle lovlige værktøjer vil blive taget i brug, og det betyder at kommunen kan kræve uretmæssige beløb tilbagebetalt, kan melde folk til politiet og samarbejde med Skat om at inddrive pengene. Ikke dyneløfteri Der er dog grænser for indsatsen, og den går ved personligt fremmøde på privatadresser. - Dyneløfteri bliver der ikke tale om, forklarer souschef i borgerservice Henrik Kjeldgaard. - Når vi får en anmeldelse om mistanke om socialt bedrageri, tager vi kontakt til borgeren og indkalder til et møde ansigt til ansigt for at få en redegørelse. Så beslutter vi ud fra det, hvad der skal ske. Henrik Kjeldgaard oplyser, at kommunen jævnlig modtager anonyme anmeldelser om sort arbejde og falske adresser, og det er i første række dem, man vil arbejde ud fra. Planen er at evaluere den ekstra indsats og dens resultater om to år, og derefter vurdere om ordningen skal gøres permanent. En særlig medarbejder til området vil koste 400.000 kr. årligt, men vedkommende ventes at kunne hente mellem en og to millioner kroner ind om året.