Lokalpolitik

Indsats-områder

I byrådet er der enighed om indsatsområderne i 2003: Teknik- og miljøudvalget samt forsyningsudvalget: Spildevandsplan sammenholdt med asfaltkontoen Børne- og Kulturudvalget: Skoler inklusive specialundervisning. Social- og Sundhedsudvalget: Overførselsområdet. Økonomiudvalget: Kommuneplan og sygedagpengeudgifter vedrørende eget personale og politik for forvaltning af aktiver og passiver. Tidsplanen for budget 2003 er, at det skal ske førstebehandling 18. september og andenbehandling 9. oktober.