Boligselskaber

Indsats skal hindre at lejere bliver smidt ud

Socialministeriet støtter aktion fra Himmerlands Boligforening.

Der skal sættes hurtigere ind for at forhindre, at lejere sættes ud af deres boliger, fordi de ikke kan betale huslejen. Derfor har socialministeriet givet 1,7 millioner kroner til Himmerlands Boligforening til brug for en fremskudt indsats for udsatte lejere i Aalborg Øst i området med omkring 5000 almene boliger. Udsættelser skal halveres I perioden 2008 til 2010 måtte fogeden sætte 104 familier eller personer på gaden, og oveni mistede yderligere 150 familier deres bolig, fordi huslejen ikke var betalt. Målet med den nye indsats er at halvere antallet af udsættelser, og skal det opnås, er det vigtigt med en hurtig indsats. - Vi skal sætte ind, før det er gået rigtigt galt, og man ikke længere kan overskue konsekvenserne, understreger Peter Anker formand for Himmerland Boligforening. - Jo tidligere, vi får en god dialog med de mennesker, som har problemer med at få betalt huslejen, desto større chance er der for, at de vil være med til at gøre noget. Hvis indsatsen kommer for sent, kan de ikke længere overskue konsekvenserne, og så er de følelsesmæssigt meget sarte over for indblanding, fordi det er et meget stort indgreb at blive sat på gaden. Så det er vigtigt, at vi er ude i god tid, siger han. Derfor skal boligforeningens blå ressource - varmemestre og gårdfolk, der er uddannet til en social indsats - holde øje med faresignaler og boligforeningens administration reagere, hvis en familie får svært ved at betale husle-jen. Hurtig hjælp og rådgivning En rådgiver skal så kontakte de lejere, der er i fare for at blive smidt ud, senest 10 dage efter, de har fået den første rykker. Derefter skal beboerne have tilbudt en snak og rådgivning, afdragsordning og andre sociale tilbud. Det skal ske i tæt samarbejde mellem boligforeningen og Aalborg Kommune for at sikre, at misbrugere og psykisk syge kan blive boende. - Det er en tragedie, hver gang en familie bliver sat ud og mister sit hjem. Derfor skal vi finde ud af, hvordan vi kan forebygge, at det sker, siger socialminister Benedikte Kiær (V) Hun har store forhåbninger til projektet i Aalborg Øst, ligesom socialministeriet har sat lignende projekter i gang tre andre steder i landet.