Lokalpolitik

- Indsatsen for landdistrikterne fejler ikke noget

Nibe Byråd blåstemplede en udvidelse af som her Høje Bislev og nye udstykninger i Valsted, men nu er projekterne lagt på is indtil tidligst 2009: - Men byggemodningen bliver taget op i forbindelse med den kommende Kommuneplan, påpeger Elin Møller. computer-animation

Nibe Byråd blåstemplede en udvidelse af som her Høje Bislev og nye udstykninger i Valsted, men nu er projekterne lagt på is indtil tidligst 2009: - Men byggemodningen bliver taget op i forbindelse med den kommende Kommuneplan, påpeger Elin Møller. computer-animation

HANDLING:- Landdistriktspolitikken er ikke god nok, skriver Holger Elberg i avisen med henvisning til Aalborg Byråds budget for 2008 til 2011. Jeg har fra starten været forkæmper for, at det Nye Aalborg skulle formulere en landdistriktspolitik, hvilket nu også er sket i samarbejde med rigtig mange af kommunens borgere. Den har allerede fået mange rosende ord med på vejen, og naturligvis skal der sættes handling bag ordene, hvilket også kommer til udtryk i kommunens budget for 2008 til 2010. Det er derfor også helt forkert, når Holger Elberg skriver, at der ikke er budgetsat noget til vort område af kommunen. I det første oplæg havde embedsmændene ganske vist udskudt byggemodning i Farstrup til 2011 - det harmonerer selvfølgelig ikke med landdistrikt politikken - og derfor er det også rettet til 2008. Fra 2008 til 2010 bliver der lagt asfalt på i den gamle Nibe kommune for 22 millioner kroner. Vandværket i Sønderholm - som skal levere vand til Nibe by - bliver etableret, selv om det koster 16 mio. kr. i stedet for de otte mio. Nibe kommune havde regnet det ud til, og købstaden Nibes gamle bydel står foran en renovering. Der bliver også udstykket erhvervs -og boliggrunde i Nibe, og af alle udstykningerne i kommunens budget, ligger de 63% i landdistrikterne. Problemerne med byggemodning af grunde i Bislev og Valsted vil blive taget op i forbindelse med den nye Kommuneplan. Holger Elberg har tidligere givet udtryk for, at det nu også er op til os selv at være med til at skabe dialog og synlige resultater i vort område. Derfor var det også skuffende, at der kun mødte tre borgere op fra Nibe by og en fra landområderne til mødet 11. september om kommunens fremtidige affaldsplan.