Lokalpolitik

Indsigelse mod havneplan

PROTEST:Undertegnede er ejer af Mads Jepsensvej 3 og vil hermed gøre indsigelse mod lokalplan 212-E. At Skagen Havn som en fiskeri- og erhvervshavn skal sørge for, at der er mulighed for, at der fortsat kan drives erhverv, vil jeg fra starten erklære mig enig i. At Skagen Kommune søger tilskud fra EU's Mål 2 midler til en havneudvidelse, er vel også naturligt. Men kæden springer af, når det af lokalplanen fremgår, at området skal overgå til byzone, og når området skal anvendes til liberale erhverv Det er med andre ord, ikke havnerelevante formål, der gør, at der skal laves en lokalplan. Det er ikke til havnerelevante formål, Skagen kommune og Havn har søgt EU midler. Så mange advokater og tandlæger vil vel ikke slå sig ned, at der er brug for 130.000 kvadratmeter. Derfor må man gå ud fra, at der allerede er lavet aftaler med en investor, som har planer om at bygge? Ja, hvad der er planer om at bygge og hvem der er investor synes jeg Skagen kommune skylder at oplyse, inden man omdanner et skønt og rekreativt område til noget, der ikke er havnerelevant, men som nogen kan score kassen på. Jeg er bange for, at Skagen kommune er i færd med at sælge den sjæl, der er i Vesterby, for at der kan opføres time-share hoteller langs havnefronten, eller er det blot mig, der ser syner?