Børnepasning

Indsigelse mod helårsbopælspligt i Løkken

Læserbrev

I den foreløbige kommunalplan er der fra politiske hold fremsat diverse udsagn, som ligger til grund for at indføre bopælspligt i Løkken. UDSAGN: Dramatisk fald i indbyggertallet - seks personer på fem år! De faktiske forhold er, at indbyggertallet gennem de seneste år er steget med ca. 12 personer. Løkken by finder det glædeligt og naturligt, men udramatisk. UDSAGN: Den kommunale børnehave er på grund af faldende børnetal i fare for at blive nedlagt! Beboerne i Løkken centerby kan ikke gøres til part i et eventuelt problem med for få børn i børnehaverne. I en hel generation har midtbyen været beboet af ældre medborgere, hvorfra der ikke kan rekrutteres børn til hverken børnehaver eller skoler for den sags skyld. At forledes til at tro, at en fremtidig bopælspligt i det gamle byområde vil kunne afhjælpe problemet med for få børn er et totalt fejlskøn, idet den store gamle boligmasse er helt uegnet til fremtidig brug for børnefamilier. I den politiske oplysninger om faldende børnetal, indgår alene den kommunale børnehave. Antal brugere i private børnehaver er ikke blevet inddraget i beregningerne, som derfor ikke kan være retvisende. Kommunale og private børnehaver befinder sig i en sund konkurrence situation som vi må respektere. UDSAGN: I lavsæsonen fremsåt en meget stor del af boligerne i midtbyen som tomme kulissehuse, der udelukkende beboes af spøgelser! Pr. politisk definition, er et hus hvortil der ikke er knyttet en helårsregistreret beboer, altså – et spøgelseshus. Så vidt mig bekendt, er der ikke blevet set eet eneste spøgelse, som i lavsæsonen bevæger sig rundt i en af byens dagligforretninger, med en fyldt indkøbsvogn ! Når en ferieby med blot 1500 fastboende, råder over 4 store dagligvareforretninger med udvidet åbningstider, bygger det alene på et professionelt skøn af behovet. De meget store investeringer der hermed har fundet sted er ikke foretaget for sjovt, eller for vores skyld, De omtalte ”spøgelser” som periodisk lejer/låner de mindre og ældre boliger i midtbyen, bidrager med en økonomi, som løbende giver ejeren mulighed for at vedligeholde, renovere og forskønne ejendommen, til byens og beboernes store tilfredshed. Håndværk, service, handel og turisme danner baggrund for at videreudvikle, vor i forvejen Danmarks bedste bosted - LØKKEN. Jeg har ingen grund til at frygte, at der i den foreløbige kommuneplan, ligger uoplyste politiske motiver for at pålægge Løkken en helårs-bopælspligt, som vil være dybt problematisk for byens fremtid. Modsat ser jeg frem til en klædelig politisk respekt for at fastholde den private ejendomsret, som vi meget påskønner.