Indsigelse mod udstykning i Klitmøller

En varslet indsigelse mod udstykning ved Stågbak er nu en realitet

Jens Fogh-Andersen
Udstykning af 15 byggegrunde i de cirka to hektar store lokalplanområde er problematisk i forhold til områdets beskyttelsesværdige og landskabelige kvaliteter, hedder det i indsigelsen.Foto: Henrik Louis
Byplanlægning 14. juni 2018 08:33

KLITMØLLER: "Der er så massive udfordringer forbundet med gennemførelsen af lokalplanforslaget, at forslaget ikke bør vedtages".

Sådan lyder konklusionen i en indsigelse fra Erik Svanvig, en af de sommerhusejere, der kan blive nabo til bebyggelsen i en ny udstykning i området ved Stågbak-Tuerbak i Klitmøller.

Udstykningsplanerne og et forslag til lokalplan blev sidst i maj behandlet på et borgermøde i æ’ Redningshus i Klitmøller, og allerede her lod Erik Svanvig forstå, at planforslaget kunne blive mødt med en indsigelse.

Indsigelsen sammenfatter en række af de betænkeligheder, der kom til udtryk fra flere af deltagerne på borgermødet.

Erik Svanvig fremhæver således, at en udstykning af 15 byggegrunde i det cirka to hektar store område, der er omfattet af lokalplanen, ikke respekterer områdets "betydelige beskyttelsesværdige landskabelige kvaliteter" og at kommunen med lokalplanen vil give udstykker "adgang til at udpine og dermed ødelægge denne flotte natur". Området blev i 1976 udlagt til boligformål, men blev i 2005 registreret som beskyttet hede.

På borgermødet i maj og nu i indsigelsen nævnes, at lokalplanområdet er leve- og ynglested for markfirben og at en bebyggelse vil ødelægge det.

Andre gener vil i følge indsigelsen været forbundet med indblik til den eksisterende bebyggelse omkring lokalplanområdet.

Generne vil komme fra nybyggeri i det kuperede område og fra færdsel på de stier, der i følge lokalplanforslaget skal anlægges.

Stigerne vil, skriver Erik Svanvig, medføre en "ikke ubetydelig trafik" forbi eksisterende bebyggelse. Det vil i forhold til nogle af de nuværende bebyggelser betyde, at grænsen for, hvad man som nabo skal tåle, må anses for at være overskredet.

Erik Svanvig efterlyser desuden en redegørelse for, om Klitmøller har lokaliteter, der er bedre egnet til helårsbyggeri end lokalplanområdet, han stiller spørgsmål ved bebyggelsesprocent i og trafikadgang til området, som skal ske ad Stågbak og ikke ad Tuerbak, som han finder mere egnet.

chat_bubble Kommentarer keyboard_arrow_down

Log ind for at kommentere.
Henter artikler...
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...