Indskrænket skolevalg

At regeringen dropper at rulle besparelserne på friskolerne tilbage, gør det dyrere for forældre at vælge friskolen til deres børn.

En sådan indskrænkning af det frie skolevalg kan hverken børnene eller samfundet være tjent med. Regeringens spareplaner på friskolerne viser med al tydelighed, at regeringen ikke går nok op i at sikre det frie skolevalg og forældrenes mulighed for at kunne vælge imellem forskellige skoleformer til deres børn," siger Merete Riisager, der undrer sig over, at en rød regering begrænser den lige adgang til uddannelse: Paradoksalt nok er det en rød regering - der stort set altid er imod brugerbetaling - som nu øger egenbetalingen på skoleområdet og på den måde begrænser den lige adgang til friskolerne. I Liberal Alliance mener vi, at alle skal have en rimelig mulighed for at vælge den type skole, der passer bedst til deres børn. Friskolerne vil på grund af besparelserne få sværere ved at løfte det sociale ansvar. Friskolen er i dag en skole for alle børn uanset baggrund og socialklasse. Det ønsker jeg, at den skal blive ved med at være. Hvis friskolen udelukkende bliver en skole for de bedrestilledes børn, kommer folkeskolen til at hænge på den store sociale opgave. Det vil hverken være gavnligt for friskolerne eller folkeskolen.