Indskrivning til nyt skoleår

} SKOLEGANG: I den kommende uge sender Løgstør Skole indmeldelsesblanketter ud til børn i skoledistriktet, som er gamle nok til at begynde i børnehaveklassen til august næste år. Børn født i 1999 kan indskrives i børnehaveklasse. Desuden kommer der brev til forældre, hvis børn er fra 1998 og dermed er undervisningspligtige fra august 2005 - men som ikke går i børnehaveklasse i øjeblikket. disse børn skal tilmeldes første klasse i Løgstør eller på en skole i et andet distrikt, hvis forældrene ønsker det. Nuværende børn i børnehaveklasse rykkes automatisk op i første klasse, hvis ikke der er andre aftaler i det enkelte barns tilfælde. Indmeldelsesblanketterne skal udfyldes og returneres til skolen senest 11. november.