EMNER

Indskydere prissætter risikoen

Der er meget stor forskel på den rente, som nordjyske pengeinstitutter må betale for indlån og anden gæld.

Det viser beregninger, som bankeksperten Lars Krull fra Aalborg Universitet har lavet for NORDJYSKE. Den højeste rente på indlån og anden gæld - den såkaldte fundingudgift - må Sparekassen Farsø betale med over tre procent, mens Nørresundby Bank i den modsatte ende af skalaen kun betaler en tredjedel, nemlig godt en procent. Til sammenligning betalte den nu krakkede Fjordbank Mors i sine sidste måneder en rente på godt to procent for at låne penge. Dækker over risikovurdering Den rente, som pengeinstitutter må betale til sine långivere, dækker grundlæggende over en risikovurdering. - Markedets love er jo sådan, at jo større risiko, du som långiver vurderer, der er for at miste dine penge, jo højere rente forlanger du for at låne penge ud, og det gælder selvfølgelig også, når det er et pengeinstitut, du skal låne ud til, siger Lars Krull. Derfor vil forskelle i pengeinstitutternes rente på deres lån overordnet afsløre markedets opfattelse af tabsrisikoen ved at stille penge til rådighed. - Og markedsmekanismen på det finansielle marked gælder naturligvis også i Nordjylland, konstaterer Lars Krull. Et bevidst valg - Det er resultatet af et helt bevidst valg, at vores renteudgifter på gælden ligger højt. Sådan siger direktør Birger Haaning fra Dronninglund Sparekasse, der ifølge NORDJYSKEs beregninger betaler den næsthøjeste rente på gæld blandt nordjyske pengeinstitutter. - Vi har en principbeslutning om at give garanterne en høj forrentning af deres indskud, og derfor betaler vi samlet en høj rente på vores gæld, siger han.