Indslusningsløn er vejen frem

INTEGRATION:Tænketanken om integration har med formanden Erik Bonnerup i spidsen fremlagt en fremragende rapport om, hvad der skal til at få sat turbo på integrationen af udlændinge. Rapporten viser glædeligvis, at der er sket en positiv udvikling i de senere år. Flere unge indvandrere tager nu en dansk uddannelse, flere indvandrere er kommet i beskæftigelse og færre er på offentlig forsørgelse. Indsatsen har båret frugt. Men samlet set er vi endnu langt fra vellykket integration. Der skal mere til. Og her peger tænketanken for et forslag, der virkelig kan få de mange ledige indvandrere ind på arbejdsmarkedet og på en fast kurs mod integration. Der er brug for at arbejdsmarkedets parter aftaler en indslusningsløn, der ligger under mindstelønnen. Derved giver vi udlændinge - og danskere - med svage kvalifikationer en mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Forslaget skal ses i sammenhæng med en række justeringer af de sociale ydelser, så der gives incitamenter til at tage et arbejde. Beklageligvis har fagbevægelsen med LO i spidsen mødt forslaget med blank afvisning. Heller ikke arbejdsgiverorganisationerne har ytret den store støtte til forslaget. Argumentet lyder, at man ikke ønsker et A- og B- hold på arbejdsmarket. Vil man hellere have et C-hold, der for bestandigt holdes uden for arbejdsmarkedet - og dermed uden for samfundet? Alle har brug for at opleve følelsen af, at der er brug for én. Så bliver man motiveret til at tage fat og til at lære nyt og mere. Jeg vil derfor opfordre arbejdsmarkedets parter til at kaste vanetænkningen over bord og kigge seriøst på indslusningsløn som en farbar vej til ægte integration.