Indstil skydningen

Vi har vel alle hørt lidt om, hvordan de personer, der stod i spidsen for oprettelsen af fagbevægelse og socialdemokratiet, har måttet lide, lige fra landsforvisning over fængsel til fyringer og dermed en ødelagt tilværelse, ikke alene for sig selv, men også for familien.

Mange er de kampe, der er blevet kæmpet, for at vi i dag har kunnet få det så godt, som vi har det og har fået råd til at sige nej tak til solidaritet. Jeg kan stadig huske min barndoms autoritetsskræk. Vi blev opdraget til at have respekt for alle der bare havde et slips på, det var alt fra købmanden til skolelæreren, med alt hvad der fandtes der imellem (politi, repræsentanter etc. etc). Jeg husker endnu den gode hr. Elvig med høj røst, så alle kunne høre det, efterlyse personen, der var så formastelig at komme og spørge om henstand med betaling af el-regningen. Hvad det gjorde ved et barn skal man have prøvet for at forstå. Takket være bl,a. socialdemokratiet og fagbevægelsen er disse tider for længst forbi, og skrækken for bl.a. skolelæreren er afløst af en sund opfattelse af ligeværd. Takket være bl,a. socialdemokratiet blev det gennem årene muligt for alle, der havde evner for det, at tage en uddannelse, det kom ikke mere alene det bedre borgerskab til del, at beklæde de bedre stillinger i vores samfund. Nu er det så, jeg spørger Carl Frede Haugaard, om det er tidligere tider, han ønsker tilbage. Er det ønsket om at få tidligere tiders belstæskere tilbage, en folkeskolelærertype, som bl,a. S har været medvirkende til at afskaffe, er det S¿ rolle i dette, der ligger til grund for Haugaards udtalte modvilje mod S? Vi skal vel alle huske på, hvad vi er rundet af, og alligevel følge med i udviklingen, sådan som bl,a. S har formået. Jeg beder dig ikke om at blive socialdemokrat, men blot om at indstille skydningen. Det er trods alt ikke dårligt, alt, hvad dette parti har gjort. Lad mig for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at jeg aldrig har stemt på påpgældende parti.