Lokalpolitik

Indstillinger i sidste øjeblik

} SÆBY: Først i sidste øjeblik udarbejdes økonomiudvalgets indstillinger til Sæby Byråds møde i aften, tirsdag, hvor flere store sager skal behandles. Størst spænding er der omkring sagen om opførelse af et svømmebad i Sæby.Først til selve mødet bliver byrådet bekendt med økonomiudvalgets indstilling. Samtidig foreligger der et beslutningsoplæg udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Niras. Også først på selve mødet i aften vil byrådet få forelagt økonomiudvalgets indstilling til en sag om indkøb af computerudstyr til 3. klasser ved kommunens skoler. Der ønskes indkøbt it-udstyr for i alt 956.000 kr., hvoraf byrådet i givet fald skal bevilge halvdelen. -ok