Indtastning af energiforbrug drukner i succes

Kommunens internetforbindelse overbelastes, når forbrugerne selv indtaster forbruget af el, vand og varme

FREDERIKSHAVN:I år er det anden gang, at det er muligt at indtaste sit årsforbrug af el, vand og varme direkte på internettet i stedet for at sende det udfyldte selvaflæsningskort med posten. Det har så mange benyttet sig af, at det i nytårsdagene i perioder har været umuligt at komme igennem på hjemmesiden. - Det er så stor en succes, at forbindelsen mellem kommunen og kommunedata, der håndterer oplysningerne, ikke har kunnet håndteret det. Der er en begrænset kapacitet, forklarer forsyningschef Jan Andersen. - Langt hen ad vejen fungerer det, men man kan godt ramme nogle spidsbelastningsperioder. Flaskehalsproblemet opstår, når der er mange overførsler samtidig. Kommunedata arbejder i øjeblikket på højtryk på at løse problemet. Første gang, det var muligt, var der 29.000 frederikshavnere, der indrapporterede deres forbrug via nettet eller per telefon. Det svarer til 70 procent af forbrugerne, og Jan Andersen håber, tallet bliver lige så stort i år. Dermed frigøres der nemlig mange ressourcer hos forsyningen. Før i tiden sad medarbejderne og tastede alle tallene ind. Nu kan de i stedet bruge kræfter på at kontrollere tallene efterfølgende, hvis der er mistanke om, at noget ikke rigtig stemmer. Hvis der er for stor afvigelse i forhold til tidligere års forbrug, ringer folkene fra elforsyningen til forbrugeren og spørger, om det nu kan passe, eller de vælger at tage direkte ud til folk og kontrollere målerne. Det er Jan Andersens opfattelse, at folk er ærlige. Som regel er der en naturlig forklaring på, at forbruget har ændret sig, men man oplever også, at målerne er i uorden. Hvis man ikke har adgang til nettet eller føler sig mere tryg ved at aflevere tallene på et stykke papir, er det stadig muligt. Men i modsætning til tidligere, skal man selv betale portoen, hvis man vælger den løsning. - Det er endnu et incitament for folk til at benytte interenettet eller telefonen. Det er både hurtigere og billigere, siger Jan Andersen. Forbrugsoplysningerne skal være afleveret til kommunen senest den 7. januar.