Børnepasning

Indtrængende appel til hundeejere

THORSHØJ:De fremmødte på generalforsamling i Thorshøj Børnehave kunnekunne konstatere, at det havde været et roligt og stabilt år uden de store nye tiltag. Der har dog dagligt skulle træffes valg fra og til mellem kvantitet og kvalitet. Arbejdet med de mange intelligenser og projektet Kvalitet i daginstitutionen havde fyldt en hel del, både i hverdagen, men også i forbindelse med forældrearrangementer. I løbet af året har der været besøg af både forvaltningschefen og børne- og kulturudvalget. Fælles for besøgene var, at såvel forvaltning som politikere fandt at Thorshøj Børnehave er et rigtig godt lille sted. Forældrene har været indkaldt til en arbejdslørdag, hvor rigtig mange mødte op for at give børnehaven en opfriskning. Institutionens legeplads er gennemgået, og vil i løbet af 2005 blive synet af en ekspert, så den fortsat kan leve op til de strenge krav. Den gamle gymnastiksal ved Thorshøj Skole er et stort aktiv for institutionen, og man håber, at et planlagt Leader+ projekt kan blive til noget, så der kan komme endnu flere muligheder i de gamle lokaler. Desværre måtte formanden konstatere, at en del hundeejere har fundet stort behag i at lufte hund på arealerne omkring børnehaven/Thorshøj Stadion, uden at tage deres hunds efterladenskaber med sig. Derfor opfordrede formanden indtrængende til, at der findes et andet sted til dette forehavende. Regnskabet viste et lille underskud, som bestyrelsen fandttilfredsstillende, og det skal ses i lyset af, at man havde ventet et meget større minus. Årsagen til, at det ikke gik som frygtet, er, at der i 2004 blev indskrevet langt flere børn end ventet i Thorshøj Børnehave. Budgettet for 2005 er lagt med største forsigtighed, også her ventes et større underskud på grund af et faldende børnetal i området, men bestyrelsen er optimistisk, og håber på en positiv overraskelse også i indeværende år. Til bestyrelsen var der genvalg af Niels Poulsen, mens Søren Hansen blev valgt i stedet for John Nielsen. Suppleanter blev Annette Thomsen og Kit Hansen. ÅB/kjær