Industrien må betale kontroludstyr

Halv-automatisk prøveudtag i alle havne, hvor der landes industrifisk

SKAGEN:Fiskernes Fiskeindustri må selv punge ud, når der fra 1. december i år skal være et halvautomatisk anlæg til udtagning af prøver af industri-lasterne i alle de havne, hvor der landes industrifisk til fabrikken. Det er Fiskeridirektoratet, der har forlangt anlæggene til prøveudtagningen, og det er direktoratet, der skal godkende dem, men det er fabrikken, der både skal få dem fremstillet og betale regningen. Regningen er dog, som det ser ud foreløbig, overkommelig, siger direktør Werner Broberg, Fiskernes Fiskeindustri. Det er planen, at FF vil installerede de halvautomtiske prøveudtag ved fire kraner i Skagen, én i Strandby og to i Hirtshals. Den samlede udgift venter Broberg bliver på omkring en halv million kroner. Haster Det største problem er, som Werner Broberg ser det, tiden. - Vi har for længe siden indsendt tegninger til et sådant prøveudtagningsanlæg, men vi har stadig ikke hørt fra Fiskeridirektoratet om man kan godkende det eller ikke, og vi har ikke fået en melding om, hvornår vi kan vente svar. - Vi skal have anlæggene fremstillet lokalt, og da det er et nyt anlæg må vi forudse, at der skal en prøveperiode til og at der måske er ”børnesygdomme,” der skal kureres, inden det fungerer optimalt, og derfor begynder det at haste, hvis vi skal være klar til 1. december, siger Werner Broberg. Der er en god grund til, at man på Fiskernes Fiskeindustri er langt fremme med tegningerne for et prøveudtagningsanlæg, idet det oprindelige krav fra Fiskeridirektoratet var, at at anlæggene skulle tages i brug 1. juli i år. - Vi fik så andre presserende opgaver, så vi ikke kunne nå at færdigbehandle sagen til den dato, og derfor blev fristen først udskudt til 1. september og nu er den så skubbet yderligere til 1. december, og det må vi så se at få klaret, siger ledende fiskeriinspektør Mik Jensen, Fiskeridirektoratet. Snydeprøver Mik Jensen oplyser, at kravet om det halvautomatiske prøveudtagningsanlæg er kommet, fordi man hos fiskerikontrollen har en mistanke om, at der nogle gange bliver snydt med prøverne, når man skal have losserne til at hente dem. - Vi har fået prøver fra industrilaster, som vi ikke mener var repræsentative for hele lasten - lidt som om der på forhånd var lagt nogle prøver til vores folk klar ”henne i et hjørne,” siger Mik Jensen. - Ved at tage prøverne, mens lasten pumpes i land, får vi en mere ægte, repræsentativ prøve, siger Mik Jensen. Ifølge en EU-forordning skal der udtages en prøve som udgør en halv promille - og mindst 100 kilo - af den samlede last. Kravet om det halvautoamtisk prøveudtag findes i industrifiskernes tilladelse til at fiske. Af det fremgår, at de, fra nu 1. december, ikke må lande i havne, hvor der ikke er et godkendt prøveudtagningsanlæg. - Vi vil fortsat kunne vælge at bede om at få spandeprøver fra en last i stedet, men hvis der så opstår den mindste mistanke om, at prøverne ikke er repræsentative, kan fiskerikontrollørerne forlange en igangværende losning stoppet og flyttet til en kran, hvor der kan tages prøver, mens der losses, siger Mik Jensen. Mik Jensen understreger, at selv om prøveudtagnings-kravet er indført for at regulere industrifiskeriet, så er det i sidste ende til gavn for netop industrifiskerne og hele den del af dansk fiskeri og fiskeindustri, fordi det sikrer, at fiskerne følger reglerne og medvirker til, at der er tale om et bæredygtigt fiskeri, som ikke belaster konsumegnede arter.