Industrien skal have et teknisk videncenter PLAN: Nyeste viden om værktøjer og processer skal ind i nordjyske virksomheder

FREDERIKSHAVN:Et nyt Proces- og Maskinteknisk Center er i støbeskeen i Frederikshavn. Centret skal forsyne regionens små og mellemstore industrivirksomheder med den nyeste viden inden for produktionsprocesser. Det er EUC Nord og Nordjyllands Maritime Uddannelsescenter (Martec) i Frederikshavn, der står bag idéen og har søgt Vækstforum Nordjylland om fem mio. kr. til den indledende analyse omkring de værksteder, værktøjer og laboratorier, der bliver behov for. Institut for Produktion på Aalborg Universitet har samtidig ytret sig positivt over for at spille med i videncentret. - Det er ingen hemmelighed, at der i Vækstforum er meget fokus på oplevelsesøkonomi. Det er også fint nok, men man skal stadig huske på, at langt hovedparten af borgerne i Vendsyssel er beskæftiget i det traditionelle erhverv, industrien. Det er der, pengene tjenes i øjeblikket, og hvor der stadig er store muligheder for at forbedre produktionen, siger EUC Nord's direktør, A. Neil Jacobsen. Direktør i Martec, Erik Møller, selv med en fortid som chefingeniør på MAN B&W Diesel, peger tilsvarende på at de penge, der lægges i et sådan videncenter, vil kunne give langt større globaliseringseffekt end eksempelvis nanoteknologi. Uudnyttet viden - Der findes en masse viden om langt mere effektive produktionsmetoder, der ikke bliver omsat. Ved at den nyeste viden i samarbejde med universitetet omsættes til virksomhederne, vil der kunne skabes produktionsforbedringer på helt op til 40 pct, fremfører Erik Møller. Ideen til videncentret for industrien er skabt med skelen til det succesfulde Autobranchens Udviklingscenter i Frederikshavn. Det seks år gamle center, der efterhånden råder over 1800 kvm. værksteder, laboratorier og teorilokaler, gennemfører i år over 220 kurser for ansatte i autobranchen, der valfarter til centret fra hele Skandinavien. Det samme gør lærerkræfter fra 16 tekniske skoler. Det ny industrielle videncenters værksteder og laboratorier, der skal demonstrere moderne produktionsmetoder og med konsulenter, der skal omsætte den ny viden både i centret og ude i virksomhederne, vil til en start kunne indpasses i de to erhvervsskolers nuværende rammer. - De samme faciliteter vil så også kunne bruges af vores egne studerende på de industri- og procestekniske uddannelser, landmaskinmestre og værkstedskursister, påpeger Erik Møller. - Men det handler først og fremmest om at skabe tæt kontakt til erhvervslivet, så deres behov opfyldes. Centret lever samtidig op til Undervisningsministeriets intentioner om at øge samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og få omsat noget af universiternes forskning i noget konkret/praktisk. siger A. Neil Jacobsen. Forskning flyttes ud Leder af Institut for Produktion på Aalborg Universitet, professor Karl Brian Nielsen, siger at instituttet er positivt interesseret i at være med. - Dermed kan vi hjælpe med at flytte noget af den brede forskningskompetence instituttet har inden for produktprocesser og produktion ud i regionerne. - Forskningen har vist, at alene med produktionsfremmeforanstaltninger vil der kunne opnåes produktionsforbedringer i den enkelte virksomhed med op til 10-20-30-40 procent, påpeger Karl Brian Nielsen. Hans institut er i forvejen med i AMU Aalborg og Nordvestjysk Uddannelsescenter i Thisted's ViPro-center, der retter sig mod industriens menneskelige og organisationsmæssige aspekter. - Det ny center ville kunne gøre tilsvarende gavn på dets felt, siger professoren. Vækstforum Nordjylland holder sit næste møde i begyndelsen af oktober. Videncentrets ansøgning er rettet mod de 60 mio. kr. afsat til den traditionelle sektor ud af den samlede tildeling til Vækstforum Nordjylland på 200 mio. kr.