Gandrup

Industrioperatører

Industrioperatører

Industrioperatører

UDDANNET:På AMU Nordjylland, Aalborg, har følgende bestået svendeprøve som industrioperatør: Forrest fra venstre: Thomas Jakobsen (Rockwool), Dennis Munk (Akafa), Kasper Bjarnhof (NOPA), Carl Peter Pedersen (Gandrup Tegl), Ronaldine Cabrera (Mekoprint) og Tom Christensen (Segezha). Bagerst fra venstre: Karsten Thorsen (underviser AMU), Flemming Goltermann (underviser AMU), Daniel Ø. Nielsen (Rockwool), Per Nielsen (Rose Poultry), Allan Møller (Seritronic), Per Sonne (Schmolz + Bickenbach), Poul Lønbro Pedersen (underviser Tech College Aalborg) og Søren Lund (Rose Poultry).