EMNER

Industritekniker på kortere tid UDDANNELSE: Ny treårig uddannelse skal afhjælpe mangel på arbejdskraft i industrien

Den kor­te­re ud­dan­nel­se til in­dus­tri­tek­ni­ker star­ter til ef­ter­året og i tæt sam­ar­bej­de med de virk­som­he­der, der ef­ter­spør­ger den type med­ar­bej­de­re. Foto: EUC Nord

Den kor­te­re ud­dan­nel­se til in­dus­tri­tek­ni­ker star­ter til ef­ter­året og i tæt sam­ar­bej­de med de virk­som­he­der, der ef­ter­spør­ger den type med­ar­bej­de­re. Foto: EUC Nord

FREDERIKSHAVN:Opsvinget har ramt Vendsyssel med fuld styrke, og landsdelens industrivirksomheder efterspørger kvalificerede medarbejdere som aldrig før. For at bøde på det opretter EUC Nord i Frederikshavn nu en treårig industriuddannelse til industritekniker. Uddannelsesforløbet planlægges i samarbejde med lokale virksomheder, som også skal have de studerende i lære. - At vi kan gennemføre uddannelsesforløbet på kun tre år, mod normalt fire, skyldes, at adgangskravet bliver en gymnasial baggrund, student, htx eller hf, oplyser direktør A. Neil Jacobsen, EUC Nord. Uddannelsen som industritekniker opbygges som en vekseluddannelse, hvor eleverne cirka en fjerdedel af tiden vil blive undervist på EUC Nords maskinafdeling, resten af tiden vil de være i praktik i en eller flere virksomheder. Via et valgfagssystem vil det være muligt at specialisere sig i forskellige faglige retninger. Under hele uddannelsen vil de studerende modtage løn fra den virksomhed, som de har skrevet uddannelsesaftale med, og afhængigt af alder eller social situation vil det kunne indgås specielle aftaler. Er man over 25 år er der mulighed for en voksenuddannelsesplads. - 12 lokale spåntagende virksomheder har givet udtryk for, at de er meget interesserede i at tegne kontrakt med de studerende, og det nære samarbejde med virksomhederne skal sikre en god modtagelse samt at de egenskaber, der efterspørges i virksomhederne, vil blive fremmet mest muligt i uddannelsesforløbet, siger uddannelsesleder Anders Munch Hansen, EUC Nord. Han påpeger, at de spåntagende virksomheder i udstrakt grad mangler personer, som er i stand til at se sammenhængen mellem teoretisk og praktisk viden samt har en god baggrundsviden inden for naturfaglige, matematiske og sproglige områder. - Ligeledes efterspørges egenskaber som fleksibilitet, omstillingsparathed, stabilitet, faglig indsigt, kvalitetsbevidsthed og gode sociale omgangsformer, og det er alt sammen kompetencer, som vi kan hjælpe de studerende med at erhverve, tilføjer han. Med en uddannelse som industritekniker vil det også være muligt at videreuddanne sig inden for specialer som mellemleder, produktionsplanlægning, kvalitetssikring eller som konstruktør.