EMNER

Indvandrere bliver fattige som pensionister

Langt færre indvandrere end etniske danskere sparer op til alderdommen, det kan give dem store problemer.

Indvandrere risikerer at blive meget fattige, når de når pensionsalderen. De er nemlig langt dårligere til at spare op til pensionen end etniske danskere. En undersøgelse, som ATP har foretaget, viser at seks uf af ti indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande ikke udover de lovpligtige indbetalinger til ATP sparer op til pension. Modsat sparer 80 procent af de etniske danskere op til alderdommen. Eksperter peger på, at tendensen skyldes, at arbejdsløsheden er højere blandt indvandrere. Men de manglende pensionskroner kan give problemer. - Mange af indvandrerne har udsigt til at blive fattige. Ikke kun fattige relativt til andre grupper i samfundet, men rigtig fattige på den gammeldags facon, siger Torben Tranæs, som er forskningschef hos Rockwool Fondens Forskningsenhed.