Lokalpolitik

Indvandrere bringer opdragelse ind i valg

Socialdemokrat med palæstinesisk baggrund føler sig ofte i en mæglerrolle

BRØNDERSLEV:Opdragelse kan af indvandrere og flytninge blive bragt op som et emne i valgkampen, forudser Adnan Jedon, der for Socialdemokraterne i Brønderslev-Dronninglund stiller op til byrådet. Han mener selv, at integration er et vigtigt emne, men tolerance og respekt vil også efter hans mening være ting, der spiller ind, når folk med udenlandsk baggrund skal afgøre, hvor de 15. november skal sætte krydset. Det er 19 år siden, at palæstineseren Eddie Jedon kom til Danmark. Han har valgt at bruge fornavnet Eddie, men på stemmesedlen er der kun mulighed for at få sit egentlige fornavn med. Det er Eddie Jedons vurdering, at der i den ny Brønderslev-Dronninglund Kommune er et par hundrede vælgere med indvandrerbaggrund. - Jeg tror, at jeg vil få stemmer både fra indvandrere og fra folk af dansk oprindelse. Ofte synes jeg, at jeg befinder mig i en form for mæglerrolle. Min tankegang er dansk, men jeg forstår indvandrernes problemer. Jeg kan fortælle folk med udenlandsk baggrud, hvordan danskere tænker. Det handler om respekt, tolerance, om at forstå demokrati og være klar over, at trusler ingen vegne fører hen, siger Eddie Jedon. Han mener, at mange indvandrere vil stemme på kandidater, som de tror vil forstå deres situation og gøre noget for at forbedre forholdene. Han tror ikke på, at de borgerlige partier kan hente mange stemmer hos indvandrere. - Foruden Socialdmemokraterne tror jeg, at det er SF og radikale, der vil hente mange indvandrerstemmer. Specielt om opdragelse mener Eddie Jedon, at det er vigtigt at få en dialog med indvandrere og flygtninge. - Det kan ikke nytte, at forældre fortsætter deres traditionelle opdragelse. Den traditionelle opdragelse giver store problemer, og den vil betyde, at børnene bliver splittet mellem to kulturer. Vi må tænke mere langsigtet. Det er vigtigt, at der ikke sker et omsorgsvigt, og det er meget afgørende, at danske pædagoger og lærere har viden om arbejdet med indvandrerbørn. Det er jo også et problem, at pigerne i indvandrerfamilier er næsten usynlige i diskussionen. Eddie Jedon har været medlem af socialdemokraterne i tre år. Han er uddannet socialpædagog og har arbejdet med flygtninge og integration. - Det er vigtigt med integration, men det er træls, at det ofte bliver en negative diskussion, hvor man diskuterer problemer med andengenerations indvandrere. Vi skal blande os, og vi skal vise, at der er mange, der er integrerede, siger Eddie Jedon.