Lokalpolitik

Indvandrere giver ekstra stemmer

NORDJYLLAND:Ved kommunalvalget 15. november har mere end 150.000 flere end ved folketingsvalget i februar mulighed for at stemme. De ekstra stemmer tilhører vælgere af udenlandsk oprindelse. De ekstra stemmer - der svarer til ca. fire procent - tilhører både indvandrere fra Tykiet og Mellemøsten og fra Euorpæiske lande som Norge og Tyskland. - Det er bestemt i grundloven, at man skal være dansk statsborger for at deltage i et folketingsvalg, og for at blive statsborger skal man have boet i Danmark i mindst syv år. Ved kommunalvalget er det vigtige krav, at man uden afbrydelse skal have boet i Danmark de seneste tre år, forklarer konsulent i Kommunernes Landsforening Ole Bech Lykkebo. Forskellen i, hvor mange der er stemmeberettigede til de to typer valg, blev opgjort ved valget i november 2001. Her var der på samme dato både folketings- og kommunalvalg. Ved kommunalvalget var der 4.154.800 stemmeberettigede, mens der ved folketingsvalget kun var 3.998.957.