Lokalpolitik

Indvandrere har bedst chance i store partier

Udlændinges lyst til at deltage i valget varierer meget fra kommune til kommune

NORDJYLLAND:Indvandreres interesse for at deltage i kommunalvalg varierer meget fra kommune til kommune. I nogle af landets største kommuner, hvor der er kandidater med indvandrerbaggrund, er interessen meget stor. Men der er også mindre kommuner, hvor integrationen er lykkedes godt, som oplever, at mange indvandrere deltager aktivt. - Det betyder meget, at indvandrere føler, at der blandt kandidaterne er en af deres egne. Det vil gælde, hvadenten man er indvandrer fra Tyrkiet eller fra Norge. Men i nogle store byer vil f.eks. en kandidat med tyrkisk baggrund havde gode chance for at blive valgt. I mindre kommuner - som f.eks. Hedensted - hvor integrationen er lykkedes godt, har indvandrere tidligere været meget aktive ved kommunalvalg, siger professor Jørgen Elklit, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Sammen med kolleger fra Aarhus Universitet har han forsket i vælgernes adfærd ved kommunalvalg. Ydmyg placering Jørgen Elklits vurdering er, at indvandrerkandidater i mange tilfælde i de to største partier - Venstre og Socialdemokraterne - vil have godt chancer for at blive valgt fra mere ydmyge placeringer nede på partiernes lister, når der er tale om kommuner med forholdsvis stor koncentration af indvandrere. - Det skyldes den sideordnede opstilling, der gør, at i de store partier har kandidater længere nede på listen gode chancer for at blive valgt. Derimod vil mindre partier som SF og radikale ofte kun få valgt en kandidat, nemlig spidskandidaten, siger Jørgen Elklit. Hvordan indvandrere stemmer har han ikke noget klart bud på. - Nu har vi jo hemmelig afstemning her i landet. Men når vi har set en indvandrerkandidat fra Gjellerup-området i Århus få tusindvis af stemmer, så kan man formode, at det er stemmer, der kommer fra indvandrere i det område. Dansk Folkeparti vil næppe hente mange indvandrerstemmer, men ellers vil indvandrere formentlig sprede stemmerne på flere partier. Partierne er jo interesserede i at få del i de stemmer, der ligger i indvandrergrupperne, men indvarerkandidater vil også tiltrække stemmer fra nogle vælgere med en traditionel dansk bagggrund, siger Jørgen Elklit. Generelt er valgdeltagelsen ved kommunalvalg mindre end ved folketingsvalg. - Ved kommunalvalg sker der nogle steder en mobilsering omkring indvandrerkandidater. I øvrigt er indvandrere i Danmark bedre repræsenteret i det politiske liv end f.eks. i Sverige, siger professor Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet. Diskrimination Om de emner, der i valgkampen er vigtige for indvandrere siger lektor ved Aalborg Universitet Morten Ejrnæs: - Det er naturligvis de spørgsmål, der i hverdagen er mest påtrængende. Det er beskæftigelse, mangel på praktikpladser, boligproblemer og problemer i forhold til danske myndigheder og institutioner. Etniske minoriteter har nogle særlige problemer, og der sker diskrimination. Et andet påtrængende problem er den negative omtale, som etniske minoriteter oplever, og her er det klart, at de i valgkampen vil arbejde på at få fokus på andre emner som f.eks. netop den diskrimination, de udsættes for på arbejdsmarkedet og i hverdagen. - Og lokalt kan der selvfølgelig være helt bestemte ønsker - som er specielle for etniske minoritetsgrupper - til skoler eller daginstitutioner. Og her giver valgkampen en god mulighed for at markere sådanne synspunkter, vurderer Morten Ejrnæs.