Indvandrere lokkes i skoven med oplysning

Ikke alle, der bor i Danmark, ved, at skovene er åbne og må bruges af alle. Det måtte Skov- og Naturstyrelsen sande, da styrelsen i efterårsferien lavede en informationskampagne med opfordring til familier og børn til at komme ud i naturen. Styrelsen fik mange henvendelser fra indvandrere, der afslørede et stort ukendskab til skovene og reglerne for at færdes i dem. - Vores fornemmelse siger os, at vi står over for en gruppe, der gerne vil bruge naturen, men som i deres tidligere hjemlande ikke har været vant til at bruge skovene til fritid og fornøjelser, bl.a. af den simple grund at de ofte er indhegnede og ufremkommelige, siger direktør Hans Henrik Christensen, Skov- og Naturstyrelsen, til bladet Skov og Natur. Derfor sætter styrelsen til næste år ind med en kampagne målrettet til indvandrere. Odsherred Statsskovdistrikt har allerede taget initiativ til en ny folder, der informerer beboerne på det nærliggende Røde Kors Centret i Avnstrup om mulighederne i skovene. I skovdistriktet havde skovfoged Hans Jessen undret sig over, at kun meget få af beboerne færdedes i det store naturområde i nærheden af centret. Derfor gennemførte skovdistriktet en spørgsskemaundersøgelse, og den viste en rimelig stor interesse for at bruge skoven til motion eller spadsereture. Pjecen kan også ses på www.skovognatur.dk/Odsherred /ritzau/