Indvandrere skal integreres gennem arbejde

25.000 flere skal i arbejde i 2010 gennem kontakt til det private arbejdsmarked

KØBENHAVN:Arbejde er nøglen til en bedre integration, mener regeringen, der i sit velfærdsudspil sætter fokus på indvandrernes kontakt til det private arbejdsmarked. Regeringen har sat sig det mål, at der i 2010 skal være op mod 25.000 flere indvandrere og efterkommere af indvandrere i arbejde. Det afgørende middel til at nå målet er at belønne de virksomheder og kommuner, der gør en ekstra indsats for at skaffe personer med indvandrerbaggrund i arbejde. Et af forslagene går ud på, at regeringen vil indføre en ny løntilskudsordning, der er målrettet de personer, der ellers har særlig ringe udsigter til at komme i arbejde. Ordningen skal være endnu mere attraktiv for virksomhederne end de eksisterende løntilskudsordninger, og regeringen lægger op til, at der laves landsdækkende partnerskabsaftaler med større virksomheder om at ansætte svage ledige. Regeringen vil også presse kommunerne til at gøre en mere effektiv indsats for at få personer på kontant- og starthjælp i arbejde. Fremover bliver det dyrt for kommunerne, hvis de ikke sørger for at sende kontanthjælpsmodtagere i aktivering mindst en gang hvert halve år. Ifølge regeringens velfærdsudspil skal alle ledige fremover have et aktiveringstilbud på mindst en måned, hver gang de har modtaget forsørgelse i sammenlagt seks måneder. Hvis det ikke lykkes for en kommune at leve op til kravet, skal statens økonomiske refusion for kontanthjælpen bortfalde, foreslår regeringen. For at binde initiativerne på integrationsområdet sammen vil regeringen afsætte 300 millioner kroner over en fireårig periode til at ansætte flere virksomhedsorienterede jobkonsulenter i de 10 kommuner, der har flest ledige indvandrere. Indvandrere i Danmark har et relativt lavt uddannelsesniveau, når man sammenligner med en række andre lande, og derfor vil regeringen forsøge at tiltrække flere veluddannede indvandrere ved hjælp af en såkaldt green card-ordning, der skal give særligt velkvalificerede udlændinge mulighed for at få opholdstilladelse i op til seks måneder, som de kan bruge på at søge arbejde i landet. Hvis udlændingen finder arbejde i løbet af de seks måneder, skal opholdstilladelsen kunne forlænges med tre år ad gangen, og personens familie skal have adgang til at bo og arbejde i Danmark. I velfærdsudspillet bliver der desuden lagt op til at give opholdstilladelse til alle udlændinge, der har et konkret jobtilbud med en årlig løn på over 375.000 kroner. For at øge nydanskernes viden om det danske samfund vil regeringen indføre en ny integrationseksamen samt en test i dansk forud for familiesammenføringer. Forbilledet er en hollandsk integrationseksamen, der blandt andet består i, at indvandrerne skal se en film om landet. - Det er en god måde at vise landet på. Det må ikke være sådan, at man bliver overrasket over at se en topløs kvinde på en strand, sagde integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) i forbindelse med præsentationen af udspillet. /ritzau/