Indvandrere søger ind til storbyen

Integrationsloven fungerer ikke. Efter tre år flytter indvandrere fra de små byer til storbyerne, og Århus er urimeligt hårdt ramt, mener borgmesteren

ÅRHUS:Koncentrationen af flygtninge og indvandrere i de større byer fortsætter, og problemet er nu så stort i Århus Kommune, at borgmester Louise Gade (V) kalder byen for hele Jyllands integrationskontor. Hun kommer med et nødråb rettet mod både staten og de øvrige kommuner, fordi Århus oversvømmes af dårligt fungerende indvandrere. Baggrunden er, at indvandrere uden arbejde i stort omfang fraflytter de mindre jyske kommun er efter den tre års integrationsperiode med bopælspligt, som de har efter integrationsloven. - Integrationsloven fungerer slet ikke efter sin hensigt. Den må ændres, så vi ikke står med integrationsopgaven alene i de store byer, siger Louise Gade til Ritzau. Hun mener ikke, at de mindre kommuner magter opgaven tilstrækkeligt og henviser til aktuelle tal på indvandrerfamilier, som flytter til Århus. Byen har nu en indvandrerbefolkning på næsten 15 procent. I 2004 flyttede cirka 600 flygtninge og indvandrere til Århus fra andre mindre kommuner, mens byen kun modtog 111 indvandrere anvist gennem Udlændingestyrelsen. Det betyder, at Århus bliver påtvunget en integrationsopgave, mens fraflytningskommunerne svigter, mener Århus-borgmesteren. Blandt de kommuner, der sender flest indvandrere til Århus, er Thisted, Dronninglund og Randers. Problemet er, at mange af tilflytterne ikke er selvforsørgende og at børnene er så dårligt fungerende sprogligt, at de skal starte i modtageklasser igen. - Jeg appellerer til en større solidaritet mellem kommunerne. Det skal være et fælles ansvar at løfte opgaven, ellers får det konsekvenser for hele landet, siger Louise Gade. Hun mener, at reglerne i integrationsloven må ændres, så der bliver et endnu større økonomisk incitament for kommunerne til at stå for en god integration. En anden løsning kunne være at forlænge tre-årsreglen. Mere konkrete idéer har hun endnu ikke. Århus Kommune har igangsat et analysearbejde, som inden sommerferien bl.a. kommer med forslag til, hvordan de mindre kommuner kan holdes fast på deres ansvar i integrationsprocessen. /ritzau/