Udlændingepolitik

Indvandrere til Danmark for at arbejde og studere

KØBENHAVN:Danmark står midt i en ny bølge af indvandring. Det konstaterer Udlændingeservice, en styrelse under Integrationsministeriet. Der kommer langt flere udlændinge end for blot fem år siden, og nu kommer flertallet ikke på grund af asyl eller familiesammenføring, men for at arbejde eller studere. I alt er der i 2006 ifølge de foreløbige tal givet godt 46.500 opholdstilladelser mod godt 40.000 året før. Heraf er 29.000 givet i forbindelse med erhverv og studier, mens yderligere knap 13.000 er opholdsbeviser til “gamle” EU-borgere - primært studerende, selvstændige og lønarbejdere. Antallet af opholdstilladelser i forbindelse med familiesammenføring ligger uændret på godt 3500, mens antallet af tilladelser til asyl er på 1100, også stort set som i 2005. Samlet udgør asyl og familiesammenføring nu 11 procent af opholdstilladelserne mod 47 procent tilbage i 2001. - Tallene udtrykker en ny migrationsvirkelighed. Danmark ønsker at stå så godt som muligt i konkurrencen om at tiltrække dygtige udenlandske studerende. Det skal vi understøtte, siger Henrik Grunnet, direktør i Udlændingeservice. Han peger også på, at der er behov for at støtte ønsket om at skaffe arbejdskraft fra udlandet. - De nye tal viser, at det er lykkedes. Antallet af specialister, ufaglærte og dygtige studerende er mere end fordoblet de seneste fem år, siger han. Henrik Grunnet fremhæver især, at der har været succes med at forhåndsgodkende danske virksomheder, som kunne hente østarbejdere på særligt smidige vilkår./ritzau/