Løvvangen

Indvandrerkvinder i jobklub

Aalborg får penge til at skabe beskæftigelse og netværk for etniske minoritetskvinder.

- Kvinderne vil jo gerne i arbejde - det viser de nyeste undersøgelser - og ofte har de også nogle af de kompetencer, vi efterspørger så meget på omsorgsområdet. Dét understreger socialrådmand Mai-Britt Iversen (S), som forventer sig meget af et helt nyt projekt for kvinder med anden etnisk baggrund. Projektet har netop fået 862.000 kroner i støtte af Integrationsministeriet, og formålet er både at skabe beskæftigelse og netværk via jobklubber og rollemodeller. Indsatsen koncentreres omkring Løvvangen, Skel-agergårdene og Aalborg Øst, hvor mange af kvinderne bor. Og derfor etableres der også jobklubber, hvor man kan få gode råd om arbejdsmarkedsforhold og jobsøgning, alle de tre steder. Via jobklubberne vil man blandt andet forsøge at danne netværk for kvinder, som mangler den slags - f.eks. enlige mødre - og klubberne skal også skabe kontakt til virksomheder og fungere som rugekasse for kommende rollemodeller. - Vi forventer, at en del af kvinderne udsluses på arbejdsmarkedet. Og herefter følger vi dem selvfølgelig tæt ved hjælp af de etablerede netværk, så sandsynligheden for varig beskæftigelse øges, forklarer jobcenterchef Arne Lund Kristensen.