Indvandrerne skal ikke parkeres

Den radikale Tina Ussing Bømler langer (22.12.) ud efter den konservative partiformand Bendt Bendtsen, fordi han vil stille krav til indvandreforældre.

Bendt Bendtsen forestiller sig, at det skal have konsekvenser hvis forældre holder børnene væk fra skolen i længere perioder udenfor de ordinære ferier – eller hvis indvandreforældre opdrager deres børn efter forældede normer og traditioner. Tina mener, dette er en helt forkert tankegang – og at den fejlslagne integration er danskernes skyld, idet vi aldrig har givet indvandrerne en chance i dette land. Tinas indlæg er et rigtigt godt eksempel på, hvorfor dansk integrationspolitik har været en fiasko. Holdningen er, at det hele er synd for indvandreren – og at danskerne skal lære hvordan man håndterer folk men anden etnisk baggrund. Og når integrationen er mislykkedes, så mener Tina, at årsagen måske skal "findes i det danske samfund og den lukkethed og intolerance, som flygtningene møder mange steder". Det er præcis denne "laden stå til" og klientgørelse af indvandrerne, som har skabt problemerne. Det er helt afgørende, at vi ikke får en hel generation af unge andengenerationsindvandrere parkeret i det sociale system, og uden at være tilstrækkelig integreret i samfundet. En første forudsætning for at undgå dette, er at de unge mennesker får en god skolegang og lærer danske normer og værdier at kende. Den meget omtalte PISA undersøgelse antydede desværre også, at indvandre børn har svært ved at følge med de danske børn – så noget må der jo gøres. Nu er det jo ikke sådan, at Bendt Bendtsen vil trække forældrene i børnepenge, fordi børnene bliver væk fra skole et par dage. Problemet er, når de bliver væk i ugevis – f.eks. fordi de er sendt på genopdragelse i hjemlandet. Sådan noget skal det have konsekvenser. På samme måde er det vel heller ikke urimeligt, at ligge en plan for hvordan "problembørn" kommer på ret køl igen – eller at der stilles helt basale krav til hvordan man opfører sig i skolen og i samfundet generelt. Hvis børnene ikke når op på danske unges faglige niveau, eller ikke lærer de spilleregler det danske samfund er bygget på, så vil integrationen aldrig lykkedes. Hvis forældrene modarbejder disse krav er det vel rimeligt at gives økonomiske sanktioner? Det er tilsyneladende i hvert fald nødvendigt. Tina Ussing Bømler mener den danske integrationspolitik i årtier har været "himmelråbende fantasiforladt". Det har hun fuldstændig ret i. Problemet er bare, at de radikale ikke kommer med konkrete forslag til forbedringer – de vil dybest set bare fortsætte "laden stå til" politikken fra SR-perioden. Så længe man ikke kommer med konkrete forslag til hvordan man vil sikre, at børnene ikke udebliver fra skolen i længere tid – eller at forældrene ikke opdrager børnene efter middelalderlige traditioner – så synes jeg det er for billigt bare at kritisere dem der faktisk går i dialog med indvandrerepræsentanter, og derefter kommer med konkrete forslag. Regeringen forsøger faktisk i modsætning til SR at tage hånd om integrationsproblemerne.