Indvandring er en underskuds-forretning

INDVANDRING:Folketingskandidat for SF, Bent H. Jørgensen (BHJ) har i lang tid ivret for, at vi skal have flere indvandrere, der kan forsørge os, når vi bliver gamle. Jeg har derfor fremlagt officielle tal, der viser, at indvandringen er en underskudsforretning for de danske skatteydere. Til gengæld har BHJ har fundet en rapport fra Rockwoolfonden, der viser, at unge andengenerationsindvandrere i alderen mellem 20 og 30 er en overskudsforretning. Han glemmer imidlertid at fortælle, at der ikke findes en eneste årgang af førstegenerationsindvandrere, der giver overskud. Han glemmer også at fortælle, at der er flere arbejdsløse og færre, der tager en uddannelse. Til gengæld er der flere, der sidder i fængsel. Der tegner sig således et billede af unge andengenerationsindvandrere, der minder påfaldende om andre unge med dårlig social baggrund. Det er derfor at forvente, at de hen gennem livet vil have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og følgelig vil forlade det forholdsvis hurtigt. Det gælder også unge andengenerationsindvandrere med højere uddannelse, som har svært ved at få et job, der svarer til deres uddannelse. Jeg må således fastholde, at indvandringen er en underskudsforretning for Danmark.