EMNER

Indvandring giver et positivt bidrag AAU: Stor konference sætter fokus på migration

Migration skal være positiv for både den enkelte person, hjemlandet og det modtagende land, mener Trine Lund Thomsen, Aalborg Universitet. Arkivfoto: Lars Pauli

Migration skal være positiv for både den enkelte person, hjemlandet og det modtagende land, mener Trine Lund Thomsen, Aalborg Universitet. Arkivfoto: Lars Pauli

AALBORG:Er indvandring til gavn eller til skade for Danmark og andre velfærdsstater? Svaret på det spørgsmål afhænger i vid udstrækning af brillerne på den, der svarer. Fra på mandag vil mange af de briller befinde sig i Bella Centret ved København, der lægger lokaler til den 14. Metropolis Konference om migration og integration. Metropolis bliver arrangeret hvert år, i fjor i tyske Bonn og næste år i hollandske Haag. Konferencerne samler forskere, embedsmænd, politikere og praktikere til fire intensive dage med snesevis af oplæg og debatter, men den politiske interesse i Danmark har været yderst beskeden: - I fjor deltog den tyske indenrigsminister aktivt, men i år har integrationsminister Birthe Rønn Hornbech meddelt, at hun var optaget. Så det bliver en embedsmand, der åbner konferencen, konstaterer Trine Lund Thomsen. Hun er adjunkt på Aalborg Universitet og med i den gruppe, der arrangerer Metropolis. Spørgsmålet øverst i denne artikel har ikke noget entydigt svar. På den ene side bidrager indvandring positivt til samfundet ved at skaffe den nødvendige arbejdskraft, og selv i krisetider som de nuværende mangler visse sektorer arbejdskraft. Den mangel vil vokse, når befolkningen bliver ældre. På den anden side kan indvandring belaste velfærdssamfundet - især i den skandinaviske model, hvor alle har ret til goderne - men den vil bidrage positivt på samfundsøkonomiens bundlinie: - Jeg vil holde fast i, at de har brug for os, og vi har brug for dem. En friere - men ikke fri - migration vil på mange måder være positiv for både den enkelte migrant, hjemlandet og modtagerlandet. Det skulle gerne være en situation med tre vindere, siger Trine Lund Thomsen. En kraftig begrænsning af den lovlige indvandring kan føre til en opblomstring af den illegale. Det underminerer velfærdsstaten, for illegale indvandrere vil som oftest leve af sorte indtægter, og dermed mister staten skatteindtægter. Metropolis, der i år får cirka 600 deltagere, tager også fat på migranter ud fra andet end økonomiske betragtninger: - Vi skal også snakke kulturel forskellighed og parallelsamfund. Selv om man er selvforsørgende føler man sig ikke nødvendigvis som en af del af samfundet. At tjene sin egen løn er et stort skridt, men det sikrer ikke integration i sig selv, siger Trine Lund Thomsen.