INDVIELSE: HAVNEFEST FOR DE NÆSTE 100 ÅR

SKAGEN: Skagen Havn slut­ter i den­ne week­end fest­lig­he­der­ne i an­led­ning af, at hav­nen fyl­der 100 år. Men det var ikke de for­gan­gne 100 år, der var i fo­kus i går mid­dag. Det var derimod de kom­men­de 100 år. Hav­nen ind­vie­de en ud­vi­del­se på i alt 110.000 kva­drat­me­ter nyt er­hvervs­are­al. Byg­ge­mod­nin­gen er i fuld gang, og der er al­le­re­de fem-seks virk­som­he­der, som har vist in­te­res­se for at etab­le­re sig på det nye om­rå­de. Det ene af dem er Danish Yacht, som vil byg­ge et ser­vice­cen­ter for lyst­både. Til det skal bru­ges cir­ka 25.000 kva­drat­me­ter eller om­kring en fjer­de­del af det nye are­al. Hav­ne­ud­vi­del­sen har også gi­vet en ny ydermole, og del­ta­ger­ne i ind­vi­el­sen skul­le, som det ses, lige ud og kig­ge ud over ha­vet.FOTO: BENT JA­KOB­SEN
1. september 2007 06:00
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...