Indviklet sag uden vindere

Hvis en ansat i en virksomhed havner i en situation, der kræver en advokat, skal den ansatte så tage mod sin arbejdsgivers tilbud om at benytte virksomhedens advokat, der samtidig sidder i virksomhedens bestyrelse? Det spørgsmål stillede NORDJYSKE til Advokatsamfundet, advokaternes organisation, der holder øje med, at advokaterne overholder de advokat-etiske regler. Fordi det er den situation, der opstod, da det blev klart, at AaB-fodboldspilleren David Nielsen havde forgældet sig så voldsomt på spil, at han ikke kunne betale, og Spilleboxen dermed ikke kunne afregne med Dansk Tipstjeneste. Aalborg-advokaten, Jesper Møller er i denne sag advokat for David Nielsen, men også for AaB og medlem af AaB"s bestyrelse, ligesom han er næstformand i DBU og ansvarlig for elite-sektionen her. Noget klart ja eller nej, var det ikke muligt at få. Fordi Advokatsamfundets Steffen Pihlblad så mente, han gik for tæt på den konkrete sag. - Men en advokat skal altid overveje særdeles nøje, om der er den mindste risiko for, at der kan opstå en interessekonflikt. Og er der det, eller bare frygten for at det kan ske, skal en advokat holde sig langt væk, siger han. De advokat-etiske regler er et komplekst sæt spilleregler. Men den regel, der nærmest er grundlov for advokater er, at en advokat, der påtager sig en sag, altid er sin klients mand og kun sin klients mand. - Hvis en advokat samtidig er advokat for en anden part, ikke nødvendigvis en modpart, men blot en anden part i samme sagskompleks eller sammenhæng, bør advokaten vælge, hvem han vil repræsentere, siger Steffen Pihlblad fra Advokatsamfundet. - Bare mistanke om, at der kan være eller opstå modstridende interesser i en sag, kan svække tilliden til en advokat, og det skal altid undgås, siger Pihlblad. Ingen klager Jesper Møllers flere-sidede rolle i sagen om David Nielsen, AaB og Spilleboxen, der nu er lukket permanent, har ikke foranlediget henvendelser til hverken Advokatsamfundet, Advokatrådet eller Advokatnævnet. AaB"s direktør Tom Mathiesen tilkendegiver straks sin modvilje mod spørgsmålet om, hvorvidt Jesper Møller har haft flere kasketter på i sagen. - Den sag er alene en sag mellem David Nielsen og Spilleboxen. David Nielsen kontakter advokat Jesper Møller, fordi denne har været David Nielsens advokat i årevis. Det har intet med AaB at gøre, siger Tom Mathiesen. Men øjeblikket efter siger han, at AaB som ansvarlig arbejdsgiver for en ansat, der er i vanskeligheder, har stillet virksomhedens advokat til rådighed. Selv siger David Nielsen, at det er ham, der på helt eget initiativ opsøgte Jesper Møller, da det var klart, at hans spillegæld ikke sådan lige lod sig tilbagebetale eller holde uden for offentlighedens søgelys. - Det har intet med AaB at gøre. Det er håbløst at betragte sagen på den led, at der er noget at kritisere AaB for eller Jesper Møller for. Jesper Møller har altid været min advokat, så naturligvis henvendte jeg mig til ham. Han gik straks i gang, og har ikke haft tid til at tænke over, hvorvidt der kunne være et problem i, at han også var AaB"s advokat, siger David Nielsen. Betænkelig rolle Der findes advokater i Aalborg, der har undret sig over, at Jesper Møller tog sagen for David Nielsen. Fordi den omfattende spillegæld sandsynligvis forsøgtes udredt ved at sælge nogle ejendomsanparter, David Nielsen ejede i Københavns-området. Advokater med forstand på de dele, der ikke ønsker at stå frem og udtale sig mod en kollega, udtrykker, at den slags kan tage lang tid at realisere, så planen om hurtigt at få afviklet David Nielsens gæld har været noget naiv. Ligesom andre af Jesper Møllers advokatkolleger i Aalborg kommer med den betragtning, at Jesper Møllers forskellige kasketter i sagen meget nemt kunne tænkes at udløse den interesse-konflikt, at David Nielsen kunne have interesse i at realisere de aktiver, der for ham var økonomisk bedst at skille sig af med, mens AaB for at få lukket sagen kunne have en interesse i, at David Nielsen solgte de aktiver, der var hurtigst at sælge. En situation der ville bringe advokat Jesper Møller i den interessekonflikt, han er forpligtet på at undgå for enhver pris. Advokat Anders Hjulmand, Aalborg, der er formand for Aalborg Nørresundby Advokatforening vil ikke udtale sig om den konkrete sag. - Hvis AaB kan have interesser, der er modstridende med spillerens, må Jesper Møller selv foretage den vurdering, for en advokat kan ikke repræsentere flere parter i samme sag. Men umiddelbart er der ikke noget, der alarmerer mig. Det er helt almindeligt, at virksomheder, der har advokater ansat eller tilknyttet, stiller deres faglige ekspertise til rådighed for medarbejdere i forbindelse med f.eks. hushandler, siger Anders Hjulmand. Jesper Møller selv er grundigt ked af sagen, og den omtale der har været af den i medierne. - Som alting har udviklet sig, havde jeg hellere været den sag foruden, siger han. Men interesserkonflikt eller flere kasketter, det vil Jesper Møller ikke høre tale om. - Helt objektivt set, er der ingen interessekonflikt. Jeg er David Nielsens advokat i denne sag, fordi der ingen sammenhæng er mellem den og David Nielsens ansættelse i AaB. Og AaBs interesser kan aldrig få indflydelse på sagens udvikling, fordi mit klientforhold er forbundet med tavshedspligt, siger Jesper Møller. Han oplyser, at sagen er langt mere kompliceret end det, der har været fremme, men at det ikke er hans opgave at løfte sløret for hvordan. - Der ville have været tale om en interessekonflikt og flere kasketter, hvis jeg havde været advokat for David Nielsen vedrørende kontraktforhold. Det er der ikke tale om, og skulle sagen her på noget tidspunkt udvikle sig, så der var bare risiko for interessekonflikt, vil jeg omgående finde en anden advokat til David Nielsen, siger Jesper Møller.