EMNER

Infarm købt af fem medarbejdere

Fem ledende medarbejdere overtager med virkning fra 1. januar Aalborg-virksomheden Infarm, der udvikler og sælger anlæg til forsuring og separation af gylle.

Den nye ejerkreds består fra venstre af Johan Schwerin, Thomas Andreasen, Henrik M. Østergaard, Carsten Jensen og Michael R. Nielsen.

Den nye ejerkreds består fra venstre af Johan Schwerin, Thomas Andreasen, Henrik M. Østergaard, Carsten Jensen og Michael R. Nielsen.

Den nye ejerkreds vil dog også satse på andre beslægtede produkter til landbruget. Grundfos overtog i 2007 ejerskabet af virksomheden, der har verdenspatent på en række miljøløsninger til håndtering af gylle i landbruget. Men i september i år satte Grundfos Infarm til salg, og nu er et salg faldet på plads. - Vi er meget tilfredse med, at forhandlingen nu er faldet på plads, og at vi kan overtage og videreføre virksomheden, siger Henrik M. Østergaard, der bliver den nye administrerende direktør hos Infarm. - Behovet for bedre løsninger til landbrugets udfordringer omkring miljøet er klart stigende, og vi mener således, at der ligger et stort potentiale i Infarm og de kerneprodukter, som virksomheden har udviklet som nogle af de bedste på verdensplan, tilføjer han. Udover Henrik M. Østergaard tæller ejerkredsen teknisk chef Thomas Andreasen samt Johan Schwerin, Carsten Jensen og Michael R. Nielsen, der er teknikere. Hos Grundfos er direktør for New Business og tidligere bestyrelsesformand i Infarm Mads. F. Prebensen meget tilfreds med den løsning, der er fundet: - Vi har været i forhandling med flere potentielle købere, men netop denne løsning sikrer, at der er kontinuitet i virksomhedens langsigtede mål. Mål der ikke længere er en del af Grundfos' overordnede strategiske målsætning, forklarer han. Infarms kerneydelse vil fortsat være ammoniakfordampning, automatiseret gyllehåndtering og separation, men også nye produkter som elektronisk overvågning af gylletanke, som et nyt lovkrav foreskriver fra 1. januar 2012, bliver en del af virksomhedens produktportefølje: - Vores primære berettigelse er at tilbyde integrerede og omkostningseffektive løsninger, der løser miljøproblemerne direkte ved kilden, fastslår Henrik M. Østergaard.