Bradsted

Info om grusgrav var i orden

BRADSTED:Selv om en del beboere ved Bradsted, Byrsted og Hjeds gerne ville have været bedre informeret om planerne for den grusgravning, amtet projekterer her, så er informationen foregået efter reglerne til punkt og prikke. Loven forpligter offentlige instanser til at annoncere planer som disse, og det er sket i både NORDJYSKE Stiftstidende og lokale ugeaviser. - Der er ingen regler om, at vi skal sende materiale direkte ud til de berørte. Det vil være problematisk at gøre, og der er ikke sat penge af til det på budgettet, siger kontorchef Jørgen Krarup fra Nordjyllands Amts Grundvandskontor, der også står for planer om råstof-indvinding. Flere beboere opdagede først sent planerne og deres følger og mener i øvrigt, at det er urimeligt, at de er nødt til at betale for materiale om planerne.