information Flere er positive over for organdonation

{ I dag er 87 procent af befolkningen positivt indstillet til organdonation, og 78 procent er klar til selv at donere organer. Det viser en undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen har lavet, og procentdelen af positive tilkendegivelser er større end ved en tilsvarende undersøgelse i 2001. Stigningen skyldes formentlig bedre og bredere information, og så har mange patienter haft gode oplevelser med vellykkede transplantationer. Undersøgelsen viser samtidig en markant stigning i antallet af personer, der mener, at de ved tilstrækkeligt om emnet. Hvis man har taget stilling til, hvorvidt man selv ønsker at donere sine organer, er der tre måder at handle på. Enten kan man fortælle det til sine pårørende, man kan udfylde et donorkort og opbevare det i pung eller tegnebog, eller man kan tilmelde sig donorregistret. Sidstnævnte kan blandt andet gøres over internettet via www.sundhed.dk.