Informationer virker

AARS:Aars Fjernvarmeforsyning har succes med øget information. - Det er lykkedes os at styrke informationsindsatsen og kontakten til vore over 3300 forbrugere, konstaterer direktør Per Sørensen, Aars Fjernvarmeforsyning og tilføjer: - Et varmeværk som Aars har en udvidet forpligtelse til at informere – herunder ikke mindst omkring energispareindsatsen. Den styrkede informationsindsats sker blandt andet ved, at Aars Fjernvarmeforsyning i forbindelse med udsendelse af årsopgørelsen til forbrugerne for andet år i træk har udsendt en informationsfolder. Her orienteres om årets aktiviteter, foreløbige regnskabstal samt en række facts om fjernvarmeforsyningen. Endvidere har der været en konkurrence i forbindelse med informationsmaterialet. Hertil kommer hjemmesiden www.aarsfjv.dk , hvor forbrugerne kan få yderligere oplysninger samt stifte bekendtskab med vedtægter og tekniske bestemmelser. - At der er øget interesse for elektronisk kommunikation blandt vore forbrugere, viser den kendsgerning, at ikke færre end 300 forbrugere i sommer har foretaget selvaflæsning af varmemåleren og indberettet resultatet via internettet, understreger Per Sørensen. Det betyder dog ikke, at Aars Fjernvarmeforsyning går helt over til selvaflæsning. - Vi mener, at det giver en god kontakt til forbrugerne, når vi kommer ud for at aflæse målerne, ligesom vi får mulighed for at se, om der er utætheder og fejl i forbindelse med installationen, fastslår Per Sørensen. - Men det står helt fast, at vi fortsætter vor målrettede informationsindsats. Det er vigtigt for Aars Fjernvarme som en moderne forsyningsvirksomhed at skabe større åbenhed og tættere kontakt til vore forbrugere, pointerer han.