Infrastruktur alt for sårbar

Selv om vi på mange måder lever i et velfungerende samfund, er der for os som politikere hele tiden nye opgaver at tage fat på.

For naturligvis kan velfærdssamfundet gøres endnu bedre ¿ og som folketingsmedlem, valgt i Nordjylland, fokuserer jeg selvsagt især på de nordjyske muligheder. I den seneste tid er jeg alt for tydeligt blevet gjort opmærksom på, at det er vanskeligt for Nordjylland at blive betragtet som en (vigtig!) del af Danmark ¿ først og fremmest i forbindelse med transport til og fra vores landsdel. Ud over de geografiske afstande, som der selvfølgelig ikke kan gøre noget ved, oplever jeg, at vi, der er afhængig af de offentlige transportmidler, hver eneste dag skal lægge ekstra tid til de timer, der står i tidstabellerne. Skal jeg med tog fra Frederikshavn eller Brønderslev til København, skal jeg tage mindst ét tog tidligere i DSB¿s (nød)køreplaner, fordi det efterhånden er mere reglen end undtagelsen, at der opstår forsinkelser undervejs. Og når jeg flyver, bør jeg selv gå ud på startbanen og kontrollere, at hjulene er skruet godt nok på maskinen. Vælger jeg at køre selv, er der som regel kilometerlange køer ved Limfjordstunellen, og det giver anledning til overflødige ventetider. Kort og godt ¿ infrastrukturen i Nordjylland er alt for sårbar. Rundt om i landsdelen er der mange driftige erhvervsvirksomheder, der er stærkt afhængig af korte og effektive rejsemuligheder. For dem er spildtid i fly, tog og biler lig med større omkostninger. Det samme gælder organisationer og institutioner, som er hjemmehørende i denne del af landet. Og det gør det bestemt ikke nemmere at få flere statslige arbejdspladser til Nordjylland, hvis de på forhånd ved, at der skal kalkuleres med en usikker infrastruktur. Dertil kommer selvfølgelig de irritationsmomenter, som pendlere og andre private rejsende oplever hver eneste dag. Jeg vil fortsætte bestræbelserne på at få gjort hele Folketinget interesseret i de nordjyske problemstillinger. Jeg har indtil nu allerede gjort, hvad jeg har haft mulighed for hen ad vejen, men må erkende, at der skal endnu stærkere kræfter til. Derfor appellerer jeg til et bredt politisk samarbejde om infrastrukturen i Nordjylland.