Infrastruktur skal ikke privatiseres

Pensionskasser og andre kapitalfonde glæder sig over udsigten til, at den danske infrastruktur (ifølge Berlingske Tidende 5.1.) efter forslag fra Infrastrukturkommissionen skal privatiseres.

Det er der ikke noget at sige til. Hermed er de sikret nye gode investeringsmuligheder. For borgerne og samfundet som helhed er sagen en anden. Privatisering af infrastrukturen vil føre til mindre demokrati, en dyrere infrastruktur og mindre hensyn til miljøet. En sådan privatisering vil betyde, at det fremover vil være mulighederne for at skrue et profitgivende projekt sammen for den private kapital, som vil være afgørende for, hvilke investeringer i infrastrukturen, der vil blive gennemført. Den demokratiske proces, hvor borgere og politiker træffer beslutningerne om investeringerne i infrastrukturen, vil blive erstattet med økonomiske kalkuler gennemført af kapitalfonde og pensionsselsk beder. Konsekvensen vil være, at mulighederne for at sætte miljøhensyn i centrum vil blive reduceret. De erfaringer, vi allerede har gjort med DONG vil blive gentaget i forhold til infrastrukturen. Kapitalfonde og pensionskasser investerer i infrastruktur for at tjene penge. Derfor påføres projekterne og hermed borgere og samfund en ekstraudgift til den profit de skal have for at gennemføre disse investeringer. De gevinster, man hævder at kunne opnå ved en privatisering af infrastrukturen er tvivlsomme og kunne under alle omstændigheder også opnås gennem et offentligt ejerskab af infrastrukturen. Infrastrukturkommissionens forslag er en logisk konsekvens af kommissionens sammensætning. Her er erhvervsinteresserne solidt repræsenteret, mens miljøinteresser næsten er udelukket. Regeringen har igen formået at bruge en kommission i sit politiske privatiseringsprojekt. Mere overraskende er det, at Socialdemokraterne tilsyneladende intet har lært af erfaringerne med privatiseringerne af energisektoren og udviklingen i de store statslige selskaber, som skal privatiseres i fremtiden.