Ingen ældre bør tvinges på plejehjem

Kim Bennike kræver flere penge til at sikre ældre og handicappedes forbliven i eget hjem

Ældreforhold 15. september 2002 08:00

BROVST: Kim Bennike, medlem af kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti, vil i forbindelse med budget 2003 sikre, at der afsættes ekstra penge til ældre og handicappede, der fortsat ønsker at blive boende i eget hjem. - Det er vigtigt, at vi politikere sikrer de ældre og handicappede muligheden for at forblive i eget hjem. De øvrige alternativer som plejehjem og aflastningspladser er ikke altid den optimale løsning, og de giver heller ikke altid muligheden for et værdigt liv, når eksempelvis ældre gerne vil leve sammen med ægtefællen i hjemmet. Kim Bennike gør opmærksom på, at dette forhold også indgik, da han sammen med Venste og Liste T indgik konstitueringsaftalen efter valget november sidste år. - Jeg ser ligesom flertallet i økonomiudvalget gerne, at kommuneskatten sættes ned, men det er ikke et kardinalpunkt for mig. På skoleområdet kan han også gå ind for at reducere budgettet. Flertallet i økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at budgettet reduceres med 600.000 kr. på årsbasis. Da budget 2003 på dette område kun får virkning i fem måneder, vil besparelsen næste år være på 250.000 kr. - Det er vigtigt for mig at fastslå, at denne besparelse ikke må gå ud over antallet at katedertimer. Men det ligger også i flertallets indstilling. Kim Bennike ønsker mere fokus på områder som sygedagpenge og kontanthjælp, der har fået stærkt stigende udgifter siden Brovst Kommune nedlagde Arbejdsmarkedsudvalget. - Dette udvalg satte Brovst Kommune i fokus med en positiv udvikling på disse to området af socialbudgettet. Mange andre kommuner besøgte os for at høre, hvordan vi fik folk ud på arbejdsmarkedet med faldende udgifter for kommune til følge. Der skal igen oprettes et udvalg, der kan arbejde med disse økonomisk ressourcekrævende områder. Han ser også gerne, at Brovst Pigegarde tilføres ekstra midler i forbindelse med budget 2003. - Pigegarden er en god ambassadør for kommunen, og vi bør støtte op omkring deres aktiviteter med økonomisk hjælp. Kim Bennike udtrykker skuffelse over, at Socialdemokratiet og Ragnhild Poulsen ikke vil være med til at drøfte budget 2003, efter udmeldingen fra Venste og Liste T om en lavere kommuneskat næste år. - Det er synd, at de trækker sig fra samarbejdet omkring kommunens økonomi. Det er for mig at se alt for tidligt at stille ultimative krav om, at skatteprocenten skal fastholdes næste år. - Det er en kendsgerning, at kommunens driftsudgifter er blevet for store, og der skal gennemføres besparelser for at rette op på dette forhold. Her er det vigtigt, at alle politikere er med i beslutningerne, der vedrører alle borgerne i kommunen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...