Ingen af kontaktlinserne havde den rigtige styrke

En nordjysk kvinde skal have de 1000 kr., hun har betalt for nye kontaktlinser hos sin lokale optiker, retur. Ingen af de to linser, kvinden fik, passede nemlig. Det har forbrugerklagenævnet afgjort. Kvinden gik i første omgang til optikeren, fordi den linse, hun havde købt, var god at læse med, men ikke rigtigt passede til øjets størrelse. Optikeren udleverede så en ny linse, som passede til øjet - men til gengæld efter kvindens mening havde en for svag styrke. Da kunden reklamerede anden gang, nægtede optikeren at bytte linsen igen. Hvorefter kunden gik til klagenævnet. Optikeren fastholdt, at han havde leveret en linse med korrekt pasform og styrke. Men det var en af optikerens kolleger, der blev bedt om - som særligt sagkyndig - at undersøge kvindens øjne og de udleverede linser, ikke enig i. Faktisk nåede han frem til, at ingen af de to linser havde en styrke, der passede til kvindens øjne! Den første havde ydermere det problem, at diameteren var for stor - hvilket giver brugeren "dugfornemmelser". Konsekvensen af den forkerte styrke og - i det ene tilfælde - den forkerte størrelse var, noterer den sagkyndige, at den udleverede kontaktlinse ikke kan bruges. Forbrugerklagenævnet er enigt og pålægger optikeren at returnere hele prisen - 1000 kr. - plus gebyret på 80 kr., som kvinden har måttet betale for at få sin sag behandlet i nævnet. Monovision Optikeren, som solgte kvinden kontaktlinsen, mener, at kvinden kunne løse problemet ved at bruge en læsebrille oven på kontaktlinserne, når hun skal se ting meget tæt på. Denne løsning har kvinden afvist - og den anden optiker, som forbrugerklagenævnet bad bedømme sagen, har da også et andet bud på, hvordan kvinden kan se godt både på afstand og tæt på: Metoden monovision, hvor man korrigerer afstandssynet på det ene øje og læsesynet på det andet. Netop dén metode har optiker nr. to i mellemtiden anvendt på et helt nyt sæt kontaktlinser til kvinden. Og de fungerer, fremgår det af sagens bilag, helt tilfredsstillende både på jobbet, og når brugeren derhjemme skal læse. -søwo